Gå til innholdet

Ny teknologi

Skoler er i ferd med å ta i bruk ny teknologi, som kunstig intelligens, virtuell virkelighet og utvidet virkelighet, i undervisningen. Målet er å skape mer innovative og engasjerende undervisningsmetoder og læringsopplevelser.

82%av lærere i USA mener at bruk av teknologi gjør elevene bedre forberedt på arbeidslivet i fremtiden.

Teknologi og læring 2017

48%av lærere i Australia er svært interessert i faglig utvikling der man kan bruke digitalle læringsopplevelser til å engasjere elevene.

Pearson Education 2017

8 in 10av lærere i New Zealand sier at digital teknologi har en positiv innvirkning på elevenes resultater.

Research New Zealand 2018

Ny teknologi

En samtale med Michael Bodekaer Jensen

Grunnlegger av Labster

Michael Bodekaer Jensen

Hvordan ser du for deg at virtuell virkelighet kommer til å utvikle seg de neste ti årene? Hvilken innvirkning kan det ha på klasseromsundervisningen?

Maskinvaren for virtuell virkelighet kommer til å fortsette å forbedres drastisk i løpet av de neste ti årene. Bedre oppløsning og ytelse kommer til å gjøre det umulig å skille mellom den virtuelle og den virkelige verden, og «lagging» (forsinkelser) kommer til å forsvinne helt, samtidig som alt-i-ett-briller blir billigere enn 1000 kroner og mye mindre merkbare å ha på. Annet utstyr, som haptiske hansker, blir vanlig, slik at opplevelsen blir enda mer altomfattende. Direktesendte og samarbeidsbaserte VR-læringsopplevelser kombinert med umiddelbar oversettelse til hundrevis av språk kommer til å forvandle konseptet med «klasserom» for undervisning til en «virtuell, global klasse».

Hvis det brukes godt, kommer det til å gi lærere muligheten til å la elevene oppleve ting som ikke har vært mulig tidligere. Forestill deg muligheten til å lære naturfag på den internasjonale romstasjonen sammen med elever over hele verden, eller å krympes til samme størrelse som en DNA-tråd for å samarbeide om å manipulere molekyler med hendene, eller reise tilbake i tid for å utforske oldtidens Roma og rollespille viktige hendelser fra historien – alt fra de trygge omgivelsene i det fysiske klasserommet.

Hvorfor tror du ny teknologi som virtuell virkelighet har blitt så utbredt og fått så mye oppmerksomhet i løpet av de siste årene?

Selv om VR som konsept ikke er spesielt nytt, har de siste årenes teknologiske fremskritt ført til at det nå er mulig å produsere VR-utstyr som er både billig nok og av god nok kvalitet til å skape en behagelig omsluttende brukeropplevelse. Det finnes fortsatt mye rom for forbedringer, men VR nærmer seg nå et bredt gjennombrudd på grunn av 1) de kontinuerlige teknologiske forbedringene kombinert med 2) den stadig bedre kvaliteten på innhold som utvikles spesielt for VR, og 3) forskning som dokumenterer hvor effektivt VR er i undervisning. I fjor lanserte Arizona State University verdens første helt nettbaserte gradsstudium i biologi via VR. Dette samarbeidet mellom ASU, Google og Labster har gitt studenter på andre steder tilgang til å utføre laboratorieforsøk i VR – noe som ganske enkelt har vært umulig tidligere. Studentene har tilgang til laboratoriet når som helst og kan være der så lenge de har behov for det. Studiet har vært en kjempesuksess – det har tiltrukket tusenvis av studenter så langt.

Fortell oss om det beste eksempelet du har sett på bruk av virtuell virkelighet i undervisningen.

I fjor lanserte Arizona State University verdens første helt nettbaserte gradsstudium i biologi med bruk av VR. Dette samarbeidet mellom ASU, Google og Labster har gitt studenter på andre steder tilgang til å utføre laboratorieforsøk i VR – noe som ganske enkelt ikke har vært mulig før. Studentene får tilgang til et laboratorium når som helst og kan bruke så mye tid de trenger der. Studiet har vært en kjempesuksess – det har tiltrukket seg tusenvis av studenter så langt.

Dan Lindquist
Ny teknologi

En samtale med Dan Lindquist

Produktsjef for Ekspedisjoner i Google

Hvordan ser du for deg at virtuell virkelighet kommer til å utvikle seg over de neste ti årene? Hvilken innvirkning kan det ha på klasseromsundervisningen?**

Det har skjedd mange endringer i virtuell virkelighet i løpet av de siste årene, etter hvert som teknologien har modnet og bedrifter har fått bedre tak på hva slags bruksområder VR egner seg best for. Når forbrukerne først fikk øynene opp for VR, var de fleste av de forventede bruksområdene i kategorien spill og underholdning. Men nå ser vi at det beveger seg mot mer praktiske bruksområder både i undervisningen og kommersielt, som innen arkitektur.

Jeg tror vi kommer til å se at maskinvareprisene for VR-enheter reduseres sterkt innen få år, noe som kommer til å skape flere muligheter for at skoler kan innlemme dem i teknologiporteføljen. Selv om prisene kommer til å falle, blir enhetene kraftigere, med skjermer med høyere oppløsning og raskere prosessorer. Dette kommer til å skje parallelt med implementeringen av svært raske 5G-nettverk, og alt dette kommer til å bidra til at vi får mer omfattende og engasjerende VR-miljøer som virkelig styrker følelsen av at brukerne faktisk er et annet sted.

I undervisningen kommer vi til å se at VR-opplevelser blir brukt til å levere opplevelser som er vanskelige eller til og med umulige å gi elever i dag. For eksempel: med Google Ekspedisjoner kan elever reise på ekskursjoner til steder langt unna, uten komplisert logistikk, og bedrifter som Labster lar elevene bruke hele laboratorier uten bruk av fysisk laboratorieutstyr. Flere og flere slike nye bruksområder kommer til å skapes, så elevene kan ta del i et bredt spekter av opplevelser uten å måtte gjøre større investeringer i slikt svært spesifikt klasseromsutstyr.

Hvorfor tror du ny teknologi som VR og AR har blitt så utbredt og fått så mye oppmerksomhet i løpet av de siste årene?

Både VR og AR skaper nye muligheter for å engasjere elever på måter som rett og slett ikke har vært mulig tidligere. Elevene kan utforske svært realistiske simulerte miljøer eller objekter, noe som kan pirre nysgjerrigheten og inspirere dem til å stille unike spørsmål på grunnlag av det de ser. Det økte engasjementet bidrar til at kunnskapen om emnet fester seg bedre for elevene.

Det gir også lærerne mye å se hvor spennende det er for elevene når de bruker AR og VR i klasserommet, så lærerne finner mange nye måter å bruke teknologien på i undervisningen. Etter hvert som flere og flere lærere finner ut av de beste måtene å bruke VR og AR i timene på, blir det stadig enklere for andre lærere å gjøre det samme.

Hvordan ser det ut når virtuell virkelighet brukes effektivt i klasseromsundervisning? Hvordan ser ineffektiv bruk ut?

Vi gleder oss stort når vi at VR brukes som en metode for å gi ekstra dybde og engasjement i en allerede godt gjennomtenkt undervisningsplan – det er mye bedre enn å prøve å bruke VR som en erstatning for undervisning. Lærere som bruker VR på en vellykket måte, forbereder klassen på VR-opplevelsen gjennom å først bygge opp en kontekst, og deretter la elevene gå inn i VR-opplevelsen for å utforske og gå enda dypere inn i dette stoffet.

Vi anbefaler også at lærerne holder elevene engasjert under selve VR-opplevelsen. Det kan av og til være vanskelig å få elevene til å lytte til undervisningen mens de utforsker VR-miljøet, så vi oppfordrer til en inn-/ut-rytme: læreren lar elevene utforske i et par minutter, og får dem deretter til å ta av VR-brillene for å stille spørsmål og engasjere elevene ansikt til ansikt. Dette hjelper elevene med å la læringsutbyttet fra VR-opplevelsen feste seg, samtidig som man holder på oppmerksomheten deres.

Fortell oss om det beste eksempelet du har sett på bruk av virtuell virkelighet i undervisningen.

Vi besøkte et klasserom der elevene lærte om arkeologi og studier av oldtidens sivilisasjoner. Læreren begynte med å fortelle elevene om de eldgamle mesoamerikanske sivilisasjonene og historien rundt dem, og sendte dem deretter på en VR-omvisning i Chichen Itza slik at de kunne se og utforske ruinene selv.

Etter VR-omvisningen gikk læreren over til å snakke om arkeologisk praksis og hvordan arkeologer kan lære ting ved å studere gjenstandene fra tidligere sivilisasjoner. Læreren påpekte at ulike egenskaper ved gjenstandene kan fortelle oss ting – for eksempel antyder funn av en pilspiss at man brukte pil og bue til å jakte med.

Etter det brukte læreren utvidet virkelighet til å vise dem et utvalg mesoamerikanske gjenstander i klasserommet, og spurte elevene hva de kunne finne ut om den mesoamerikanske sivilisasjonen fra hvert av dem. Elevene kunne undersøke gjenstandene fra alle vinkler, akkurat som om de hadde blitt transportert inn i klasserommet og elevene undersøkte dem i virkeligheten.

Læreren gjorde en fantastisk jobb med å bruke både AR og VR til å støtte undervisningen.

Beskriv virtuell virkelighet med ti eller færre ord.

Det nærmeste vi kommer teleportering eller en tidsmaskin.

Kom i gang

Utforsk nye områder innen klasseromsundervisning

Lær om de viktigste trendene som har innflytelse på utdanning nå og definerer fremtidens undervisning.

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.