Vanlige spørsmål om personvern og sikkerhet

Et grunnleggende mål for Google for Education er å skape et trygt digitalt miljø for skolefellesskapet, slik at dere kan undervise og lære i visshet om at skolens data holdes private og sikre.

Personvern og sikkerhet

Vi utvikler og driver våre egne tjenere og tjenester. Vi gjør det også enkelt for administratorer å håndtere sikkerheten, med større kontroll for elever under 18 år.

Uten annonser

Kjernetjenestene i Google Workspace for Education inneholder ingen annonser, og elevinformasjon blir aldri brukt til å lage profiler for målretting av annonser.

Overholder reglene

Tjenestene våre støtter overholdelse av krav til personvern og sikkerhet og overholder strenge standarder, for eksempel EUs personvernforordning. Vi blir også regelmessig kontrollert av tredjeparter.

Åpenhet

Google går inn for størst mulig åpenhet rundt innsamling av data – merknaden om personvern for Google Workspace for Education beskriver forpliktelsen vår til å beskytte dataene dine.

Finn svar på vanlige spørsmål om hvordan Google ivaretar personvernet og beskytter data.

Utdanningsledere

Google for Education

Finn ut mer om hvordan Google for Education er forpliktet til å ivareta personvern og sikkerhet.

Hvordan beskytter Google dataene?

Alle Google-produkter er til enhver tid beskyttet av en av verdens mest avanserte sikkerhetsinfrastukturer, og vi gjør alt vi kan for å motarbeide ulovlige forsøk på å få tilgang til dataene til kundene våre. Denne innebygde sikkerheten sørger for at trusler på nettet oppdages og forhindres automatisk, slik at du kan være trygg på at all privat informasjon er beskyttet.

Google krypterer inaktive data som standard. Vi beskytter disse dataene med flere sikkerhetslag, inkludert bransjeledende krypteringsteknologi som HTTPS og Transport Layer Security (TLS). Googles datasentre bruker spesialprodusert maskinvare som kjører et spesialherdet operativsystem og filsystem. Hvert av disse systemene er optimalisert for sikkerhet og ytelse. Fordi Google har kontroll over hele maskinvareparken, kan vi reagere raskt på trusler eller svakheter som kan oppstå. Vi legger stor vekt på å ivareta sikkerheten og personvernet knyttet til dataene dine, og vi forplikter oss til å beskytte deg og skolen din mot forsøk på å skade eller misbruke dataene.

Hva innebærer det at Google for Education-produktene og -tjenestene er pålitelige og skalerbare?

Det bransjeledende globale nettverket vårt er utviklet med flere lag med avansert sikkerhet – som kan håndtere ekstreme endringer i etterspørsel. Vi driver en av verdens sikreste og mest stabile skyinfrastrukturer – fra spesialdesignede datasentre til private undersjøiske kabler som overfører data mellom kontinenter. Med infrastrukturen vår kan vi håndtere mer enn 100 milliarder søk hver måned og skalere opp tjenester som Gmail til flere hundre millioner brukere med garantert tilgjengelighet på 99,9 %% og ingen planlagt nedetid. Den overvåkes kontinuerlig for at dataene dine skal være beskyttet – og tilgjengelige når du trenger dem. Hvis det skulle oppstå avbrudd, kan plattformtjenestene automatisk og umiddelbart flyttes mellom anlegg, slik at de kan fortsette uten opphold.

Hvordan vet jeg at Google holder ord?

Med bransjeledende sikkerhet, kontroller utført av tredjeparter samt sertifiseringer, dokumentasjon og kontraktsforpliktelser hjelper vi deg med å overholde relevante regler. Vi er kontraktsmessig forpliktet av tillegget om databehandling og Google Workspace for Education-avtalen til å overholde standardene for personvern og sikkerhet, inkludert de som er beskrevet i merknaden om personvern for Google Cloud. Og enten det gjelder oversikter i sanntid for å sjekke systemytelsen, løpende ettersyn av prosessene våre eller deling av posisjonen til datasentrene våre, går vi alltid inn for å gi alle brukerne våre størst mulig grad av innsyn. Dataene er dine, og vi vil at du skal vite hva som skjer med dem, så du alltid kan ta velinformerte avgjørelser.

Google Workspace for Education

Finn svar på vanlige spørsmål om personvern og sikkerhet knyttet til Google Workspace for Education.

Kan Google Workspace for Education brukes i samsvar med EUs personvernforordning?

Ja. Google Workspace for Education kan brukes i samsvar med personvernforordningen. Tillegget om databehandling er utarbeidet for å overholde kravene til tilstrekkelighet og sikkerhet i personvernforordningen, og standardkontraktsvilkårene er utarbeidet av Europakommisjonen spesifikt for å gjøre det mulig å overføre personopplysninger fra Europa. Kundene kan velge å godta tillegget om databehandling og standardkontraktsvilkårene. Gå til nettsiden om personvernforordningen for å finne ut mer om Google Cloud- og Google Workspace-forpliktelsene knyttet til personvernforordningen.

Hvordan sørger Google Workspace for Education for et tryggere læringsmiljø?

Levering av en tryggere læringsopplevelse danner grunnlaget for alle Google Workspace for Education-produktene og -tjenestene, som alle er i samsvar med de høyeste utdanningsstandardene knyttet til personvern og overholdelse av regler. Vi sørger for at disse læringsmiljøene er fri for annonser, nettsøppel og andre nettrusler.

Vi tilbyr en tryggere, alderstilpasset opplevelse for elever ved å tilby avanserte administrasjonskontroller og -regler som grunnskoler og videregående skoler kan bruke til å sikre at innhold og nettbruk som er knyttet til en Google for Education-konto, er egnet for aldersgruppen som standard. Med verktøyene våre kan administratorer begrense tjeneste- og innholdstilgang per bruker samt tilby Sikkert Søk og SafeSites som standard.

Innebygde, automatiserte beskyttelsesfunksjoner gir mulighet til døgnkontinuerlig overvåking, kryptering og sikkerhetsvarsling. Med den brukervennlige oversikten har du alle innstillingene og analyserapportene dine på ett sted, slik at du får full synlighet og kontroll over dataene og sikkerhetsreglene dine. Med oppgraderingene får du proaktive tilleggsfunksjoner for sikkerhet som oppfyller behovene til akkurat din institusjon.

Hva er kjernetjenestene i Google Workspace for Education?

Kjernetjenestene i Google Workspace for Education er sentrale i Googles utvalg av undervisningstjenester for skoler. Kjernetjenestene i Google Workspace for Education står oppført i tjenestesammendraget og inkluderer Classroom, Oppgaver, Skjemaer, Google Meet, Gmail, Kalender, Dokumenter, Presentasjoner, Regneark, Nettsteder, Disk, Chat, Jamboard, Kontakter, Grupper, Arkiv og Chrome-synkronisering. Leveringen av disse tjenestene er underlagt den enkelte skoles Google Workspace for Education-avtale og eventuelt tillegget om databehandling.

Kjernetjenestene i Google Workspace for Education overholder strenge standarder for personvern, inneholder ingen annonser og bruker ikke informasjon i tjenestene til annonseringsformål. Millioner av elever, lærere og administratorer i nesten alle verdens land bruker Google Workspace til undervisning, læring og samarbeid. Vi går inn for å ivareta personvernet og sikkerheten til alle brukerne våre.

Overholder Google Workspace for Education-produktene og -tjenestene de relevante standardene for utdanning?

Ja. Google Workspace for Education overholder strenge utdanningsstandarder for personvern og sikkerhet.

Vi blir regelmessig kontrollert av uavhengige tredjeparter. Googles sertifiseringer, kontroller og evalueringer omfatter følgende:

 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • SOC 2 og SOC 3
 • BSI C5 (Tyskland)
 • PCI DSS
 • FISC-overholdelse
 • Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (Spania)

Google Workspace for Education kan brukes til å sikre overholdelse av samsvars- og rapporteringskravene knyttet til

 • EUs personvernforordning
 • EUs standardkontraktsvilkår

Internasjonalt:

 • USA: Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)
 • Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)
 • Sør-Afrika: Protection of Personal Information Act (POPI)
 • HIPAA

Hvilke tredjeparter har gått gjennom Googles sikkerhetspraksis?

Vi samarbeider med uavhengige kontrollorganer som jevnlig gjennomgår praksisen vår for databeskyttelse og personvern. Et uavhengig tredjeparts kontrollorgan har bekreftet at praksisen vår og kontraktsforpliktelsene våre for Google Workspace for Education overholder ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27017. Gå til ressurssenteret for overholdelse av regler for å se en fullstendig oversikt.

Krypterer Google Workspace for Education dataene mine?

Ja. Datakryptering som standard er en viktig del av sikkerhetsstrategien for Google Workspace for Education – det bidrar til å beskytte e-post, chatter, videomøter, filer og andre data. Dataene krypteres når de er inaktive og ved overføring, slik at meldingene dine er beskyttet – ikke bare når de flyttes mellom deg og Googles tjenere, men også når de flyttes mellom Googles datasentre.

Hva skjer med elevdataene etter at eleven har sluttet på skolen?

Det er skolens ansvar å slette en elevs Google Workspace for Education-konto så snart eleven har sluttet på skolen. Skoler kan slette brukerkontoer når det ikke lenger er behov for dem. Google forplikter seg til å slette kundedata som er tilknyttet en brukerkonto, innen 180 dager etter at kunden har slettet kontoen.

Elever kan velge å eksportere dataene sine fra en Google Workspace for Education-konto hvis administratoren tillater det.

Inneholder Google Workspace for Education annonser?

Nei. Pakken med kjernetjenester i Google Workspace for Education inneholder ingen annonser. Det kan vises annonser i tilleggstjenestene fra Google utenfor kjernetjenestene i Google Workspace for Education, som beskrevet i merknaden om personvern for Google Workspace for Education. For Google Workspace-brukere ved grunnskoler og videregående skoler bruker ikke Google personopplysninger (eller annen informasjon som er tilknyttet Google-kontoer) til å målrette annonser.

Eier Google skole- eller elevdata?

Nei. Skolene eier kundedataene sine, inkludert full opphavsrett, og kan angi regler for når brukere i skolefellesskapet kan laste ned data. Google påberoper seg ikke eierskap over kundedata i kjernetjenestene i Google Workspace for Education, som nevnt i kontraktene våre (under «Opphavsrett»).

Google tilbyr effektive, brukervennlige verktøy og oversikter for administrering, slik at administratorer kan holde oversikt over organisasjonens tjenester, bruk og data. Vi beholder bare kundedataene dine så lenge du ber oss om det. Hvis et institutt, en skole eller et universitet bestemmer seg for å slutte å bruke Google, gjør vi det enkelt for dem å ta med seg dataene sine.

Selger Google skole- eller elevdata til tredjeparter?

Nei. Vi selger ikke Google Workspace-kundedata til tredjeparter, og vi deler ikke kundedata som legges inn i systemene våre, med tredjeparter. Det finnes noen få unntak knyttet til omstendighetene som er beskrevet i Google Workspace for Education-avtalen, for eksempel når du ber oss om å dele informasjon, eller når loven krever at vi gjør det. I henhold til Googles retningslinjer er det kunden som dataeier som har hovedansvaret for å svare på myndighetenes forespørsler om data. Google kan imidlertid få direkte forespørsler fra myndigheter og domstoler verden over angående måten en person har brukt selskapets tjenester på. Du finner detaljert informasjon om dataforespørsler og Googles svar på disse i innsynsrapporten. Google selger dessuten ikke personopplysninger som samles inn via tilleggstjenestene. Finn ut mer om kjernetjenestene og tilleggstjenestene i Google Workspace for Education.

Hvordan kan jeg være sikker på at andre kunder som bruker de samme tjenerne, ikke har tilgang til dataene mine?

Logisk sett er dataene dine like beskyttet som om de lå på en egen tjener. Uvedkommende har ikke tilgang til dataene dine. Andre kunder har ikke tilgang til dataene dine, og du har ikke tilgang til andres data. Alle brukerkontoene er faktisk beskyttet av denne sikre arkitekturen, som sørger for at brukerne ikke kan se andre brukeres data. Dette ligner på måten kundedata deles opp på i andre delte infrastrukturer, for eksempel i nettbankløsninger.

Hvordan samler Google-tjenestene inn informasjon når de brukes med Google Workspace for Education-kontoer?

Kjernetjenestene i Google Workspace for Education verken samler inn eller bruker informasjon til annonseringsformål eller for å opprette annonseprofiler. Dataene behandles på en ansvarlig måte med strenge sikkerhetsprotokoller og full åpenhet om personvernregler. Merknaden om personvern for Google Workspace for Education beskriver hvilken informasjon Google-tjenestene samler inn når de brukes med Google Workspace for Education-kontoer. Vi bruker data til å levere, vedlikeholde, beskytte og optimalisere produkter, utvikle nye produkter samt beskytte Google og brukerne våre. Ved å samle inn informasjon som en brukers e-postadresse kan vi for eksempel sende en e-post til brukeren for å gi hen tilgang til Classroom.

Hvilke typer gjennomsøking/indeksering av brukerdata blir utført på Google Workspace for Education-kontoene?

Kjernetjenestene i Google Workspace for Education verken samler inn eller bruker informasjon til annonseringsformål eller for å opprette annonseprofiler.

Vi gir brukerne informasjon i merknaden om personvern for Google Cloud om tjenestedataene vi samler inn og genererer mens vi leverer kjernetjenestene i Google Workspace for Education. Disse tjenestedataene omfatter informasjon om kundenes betalinger og transaksjoner, innstillinger og konfigurasjoner, produktbruk samt direkte kommunikasjon med oss, men omfatter ikke personopplysninger som oppgis av kundene og brukerne våre via tjenestene.

Hvordan kan jeg ivareta de unike behovene knyttet til personvern og sikkerhet for min institusjon?

Det finnes fire utgaver av Google Workspace for Education, noe som gir administratorer flere valgmuligheter når de skal finne en best mulig løsning for institusjonen sin.

Tilrettelegg for trygge læringsmiljøer med Google Workspace for Education Fundamentals og Teaching and Learning Upgrade:

 • Med varselsenteret får du en fullstendig oversikt over sikkerheten med varsler og handlinger.
 • Administrering av identiteter og tilgang: Administrer tilgangen til verktøy med totrinnsbekreftelse, global pålogging og administrering av passord.
 • Med funksjonen for forebygging av datatap (FDT) kan du forhindre tap eller tyveri av data i Gmail og Disk ved å angi dine egne automatiserte regler og innstillinger.
 • Arkiv: Ivareta institusjonens unike behov for oppbevaring av data og e-discovery ved å oppbevare, søke i og eksportere data.

Bygg videre på det sikre fundamentet ditt med avanserte sikkerhetsfunksjoner for å håndtere skolens sikkerhet på en mer proaktiv måte. Med Google Workspace for Education Standard og Google Workspace for Education Plus får du alle sikkerhetsfunksjonene ovenfor og dessuten følgende:

Alle Google Workspace for Education-utgavene gir administratorene full fleksibilitet og kontroll, slik at de kan endre standardinnstillingene for hele skoler og klasser eller for enkeltpersoner. Som standard har elever under 18 år tilgang til innhold som med hensikt er begrenset for å sikre en tryggere og mer beskyttet opplevelse på nettet, men administratorer kan overstyre disse innstillingene etter eget ønske og behov.

Har Google signert personverngarantien «Student Privacy Pledge»?

Ja. Google har signert personverngarantien «Student Privacy Pledge» i forbindelse med kjernetjenestene i Google Workspace for Education. Denne garantien, som ble introdusert av Future of Privacy Forum (FPF) og Software & Information Industry Association (SIIA), skal gjenspeile forpliktelsen vår til å verne om elevenes personopplysninger i de av tjenestene våre som er utviklet for skolebruk.

Tilleggstjenester for Google Workspace for Education

Finn ut mer om tilleggstjenester.

Kan elevene bruke andre Google-tjenester med Google Workspace for Education-kontoene sine?

Tilleggstjenester/-produkter fra Google er andre Google-tjenester som kan brukes med Google-kontoer, for eksempel YouTube, Blogger og Google Earth. De fleste tilleggstjenestene reguleres av Googles vilkår for bruk og personvernregler, og for noen tjenester kan også tjenestespesifikke vilkår gjelde.

Elever som er merket som under 18 år, hindres med hensikt og som standard i å gå til innhold som er upassende for aldersgruppen, i tilleggstjenestene fra Google – for eksempel YouTube, Maps, Søk og Play. De mister også tilgangen til enkelte tilleggstjenester. Administratorer kan overstyre disse innstillingene etter eget ønske og behov. Det kan hende det vises annonser i disse tjenestene, men personopplysninger (eller annen informasjon som er tilknyttet kontoen) om brukere ved grunnskoler og videregående skoler blir ikke brukt til å målrette annonser.

Hvordan kan jeg administrere tilleggstjenester for Google Workspace?

Google gir administratorene det de trenger for å kunne konfigurere skolens domener slik at alle relevante regler overholdes. Med avanserte innstillinger for overholdelse blir alle brukere under 18 år som standard hindret i å gå til innhold som ikke er egnet for aldersgruppen, i tilleggstjenester fra Google – for eksempel YouTube, Maps, Søk og Play. De mister også tilgangen til enkelte tilleggstjenester. Administratorer kan endre disse innstillingene i samsvar med skolens unike behov. De fleste tilleggstjenestene styres av Googles vilkår for bruk og personvernregler, og for noen tjenester kan også tjenestespesifikke vilkår gjelde.

Skolene kan slå disse tjenestene av eller på for enkelte grupper lærere og elever. Når en skole har innhentet de nødvendige samtykkene, kan tilleggstjenestene som tillater det, brukes av Google Workspace for Education-brukere. Alle organisasjoner og brukerfellesskap er ulike, så vi gir skolene muligheten til å konfigurere verktøyene etter eget ønske, slik at de til enhver tid dekker behovene til elevene og lærerne som skal bruke dem.

Hvordan brukes data som er samlet inn via tilleggstjenestene?

I Googles personvernregler finner du en fullstendig beskrivelse av hvordan Google-tjenestene generelt bruker informasjon i tilleggstjenestene – inkludert for Google Workspace for Education-brukere. Merknaden om personvern for Google Workspace for Education beskriver også hvilke data som samles inn i tilleggstjenestene, og hva disse dataene brukes til.

For Google Workspace for Education-brukere i grunnskolen og videregående skole kommer Google ikke til å bruke personopplysninger (eller annen informasjon som er tilknyttet Google Workspace for Education-kontoer) til å målrette annonser, verken i kjernetjenestene eller i andre Google-tjenester som brukes via Google Workspace for Education-kontoer.

Deles Google Workspace-kundedata med tilleggstjenestene? Hvilke typer informasjon blir i så fall delt med tilleggstjenestene?

Kundedata i Google Workspace for Education deles ikke med tilleggstjenester. Hvis domeneadministratoren velger å slå på tilleggstjenestene, kan enkelte kundedata deles i den grad det er nødvendig for å tilrettelegge for bruk av tilleggstjenestene. Google deler ikke kundedata fra kjernetjenestene med tilleggstjenestene uten at en bruker eller administrator ber oss om det. Når data fra kjernetjenestene imidlertid er nødvendig for å tilrettelegge for bruk av en tilleggstjeneste (for eksempel Assistent), behandles dataene i henhold til vilkårene for Google Workspace.

Data som samles inn av tilleggstjenestene, reguleres av Googles personvernregler, som beskriver hvordan Google-tjenestene bruker informasjon generelt, inkludert for Google Workspace for Education-brukere. Merknaden om personvern for Google Workspace for Education beskriver også hvilke data som samles inn i tilleggstjenestene, og hva disse dataene brukes til.

Hvordan kan data i tilleggstjenestene slettes?

Google gir kunder og brukere mulighet til å slette brukerdata. Enkelte Google-tjenester kan også bli slettet fra kontoer. Google-kontoer kan også slettes når som helst. I denne brukerstøtteartikkelen finner du mer informasjon om å se, styre og slette informasjon tilknyttet Google-kontoer:

Chromebook-enheter

Finn svar på vanlige spørsmål om Chromebook og sikkerhet.

Hvem bruker Chromebook?

Millioner av elever verden over bruker Chromebook til læring. De nyskapende funksjonene for personvern og sikkerhet har bidratt til å gjøre Chromebook til en populær enhet over hele verden.

Er Chromebook trygg å bruke for skolefellesskapet mitt?

Ja. Chromebook har flere lag med sikkerhet og er beskyttet mot virus og skadelig programvare – du trenger ingen ekstra sikkerhetsprogramvare. Hele 10 % av oppstartstiden brukes på å verifisere at enheten ikke er tuklet med, slik at sikkerheten blir sjekket hver gang du slår på Chromebook. Og fordi Chromebook kan administreres sentralt, er det enkelt for skolens IT-administratorer å konfigurere regler og innstillinger, for eksempel ved å slå på Safe Browsing eller blokkering av skadelige nettsteder. Dette er innebygd i Chromebook:

 • Automatiske oppdateringer: Dette bidrar til å sikre at du alltid har oppdatert beskyttelse mot skadelig programvare.
 • Bekreftet oppstart: Med denne funksjonen sjekker Chromebook-enheter seg selv for å se etter skadelig programvare, og de repareres automatisk hvis de blir skadet.
 • Prosessisolering for sikkerhet: Dette bidrar til å forhindre spredning av virus ved å sikre at alle nettsider og programmer kjører i hvert sitt atskilte miljø.
 • 128-bits datakryptering: Dette brukes til å beskytte hver enkelt Chromebook-enhet ved å tillate et unikt brukernavn og passord per elev.
 • Chrome-synkronisering: Dette gir elevene mulighet til å logge på en hvilken som helst Chromebook eller Chrome-nettleser og få tilgang til alle appene og innstillingene sine.

Er Chromebook kompatibel med nettbasert evaluering av elever?

Chromebook utgjør en trygg plattform for å håndtere evaluering av elever. Med Chromebook kan du slå av elevenes tilgang til å gå på nettet under eksamener, og du kan også slå av funksjonene for ekstern lagring, skjermdumper og utskrift. Både PARCC- (se TestNav) og Smarter Balanced Assessment-konsortiene har bekreftet at Chromebook er i samsvar med kravene til maskinvare og operativsystemer for elever som bruker nettet.

Hvordan blir data brukt og beskyttet for elever på Chromebook?

Google går inn for å utvikle produkter som bidrar til å ivareta elevers og læreres personvern og sørge for førsteklasses sikkerhet for institusjonen din. Systemene våre setter sammen data som er samlet inn fra millioner av brukere, og etter å ha fjernet all identifiserende informasjon bruker vi disse dataene samlet for å optimalisere tjenestene vi tilbyr. Som standard samler Chromebook inn generell informasjon om enheter og innstillinger sammen med bruksstatistikk og programstopprapporter. Hvis dataene for eksempel viser at millioner av brukere prøver å besøke en nettside som ikke fungerer, blir dette nettstedet flyttet lenger ned i søkeresultatene. Dette knyttes ikke til noen bestemt person, og dataene brukes heller ikke til å analysere elevatferd.

Med Chrome-synkronisering kan en bruker med Google-konto logge på en hvilken som helst Chromebook eller Chrome-nettleser og finne alle appene, utvidelsene og bokmerkene sine samt nettsider hen har besøkt ofte. Med Chromebook og Chrome-synkronisering kan elever få sine egne, personlig tilpassede grensesnitt på enheter de deler med klassekameratene – samtidig som dataene deres forblir beskyttet. Google Workspace for Education-brukernes Chrome-synkroniseringsdata brukes ikke til å målrette annonser mot enkeltelever.

Administratorene kan velge å slå av Chrome-synkroniseringen, slik at brukerne kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres. Personlig identifiserende Chrome-synkroniseringsdata i Google Workspace for Education-kontoer brukes bare til å komplettere Chrome-funksjonene for den aktuelle personen, for eksempel for å gi elevene tilgang til sine egne nettlesingsdata og innstillinger fra ulike enheter på en trygg måte. Administratorene kan velge å slå Chrome-synkroniseringen helt av, slik at brukerne kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres. Google Workspace for Education-brukernes Chrome-synkroniseringsdata brukes ikke til å målrette annonser mot enkeltelever via kjernetjenestene i Google Workspace for Education.

Finnes det flere sikkerhets- og personvernfunksjoner for Chromebook?

Med Chrome Education-oppgraderingen kan skolens IT-administratorer angi innstillinger for å gi elevene det tilgangsnivået skolen ønsker, for dermed å sørge for et ekstra lag med datasikkerhet og sentralisert administrering, inkludert følgende:

 • Avansert sikkerhet: Forhindre uautorisert tilgang til skolens data med avanserte sikkerhetsfunksjoner der IT-administratorer enkelt kan deaktivere enheter. Enheter kan også settes i engangsmodus, slik at brukerdata blir fjernet ved slutten av en økt, eller de kan konfigureres med vedvarende registrering for å hindre ubegrenset tilgang.
 • Døgnåpen brukerstøtte: Som en ekstra fordel kan du få hjelp til feilsøking for Chrome OS med døgnåpen administratorstøtte. Du kan ringe Google når som helst hvis det oppstår problemer – uten ekstra kostnad.
 • Enklere implementering: IT-administratorer får tilgang til enhetsinnstillinger og funksjoner for administrering av enhetssamlinger – både for skolens og elevenes enheter – alt via brukervennlige, skybaserte Google Administrasjonskonsoll.
 • Effektiv tilgangskontroll: Administrer tilgangen til plattformer og skoledata – og gi IT-medarbeiderne kontroll over hvem som har tilgang. Med administrerte gjesteøkter og kioskmodus er det mulig å aktivere bruksmønstre for delte enheter, for eksempel for å vise frem elevarbeid eller ved bruk av enheter på biblioteker.

Flere ressurser

Hjelp skolefellesskapet ditt med å lære og bruke anbefalte fremgangsmåter for digital sikkerhet.

Hvordan kan lærere bidra til å skape trygge og positive læringsopplevelser på nettet?

Vi anerkjenner og verdsetter lærernes rolle når elevene skal utvikle et sunt og positivt forhold til teknologi. For å hjelpe lærere med å veilede elevene gjennom en rekke viktige teknologirelaterte utfordringer har vi utviklet et kurs i e-borgerskap og sikkerhet. Sammen med lærere utarbeider Google dessuten nyttige verktøy for undervisning, for eksempel tilgang til barnevennlig innhold, grensesetting og utvikling av et sunt forhold til teknologi – blant annet med Be Internet Awesome, et program der barn lærer å bruke internett på en trygg måte.

Hvordan responderer Google Workspace for Education på forespørsler fra myndighetene om å oppgi data?

I henhold til Googles retningslinjer er det kunden som dataeier som har hovedansvaret for å svare på myndighetenes forespørsler om data, og vi oppfordrer myndighetene til å henvende seg direkte til kunden for å be om slike data. Google kan imidlertid få direkte forespørsler fra myndigheter og domstoler verden over angående måten en person har brukt selskapets tjenester på. Vi gjennomgår alle forespørsler nøye for å sikre at de overholder gjeldende lov og rett. Hvis det kommer en forespørsel der det blir bedt om for mye informasjon, prøver vi å begrense den, og i noen tilfeller motsetter vi oss all fremlegging av informasjon. Respekten for personvernet og sikkerheten knyttet til dataene du lagrer hos Google, er vår høyeste prioritet når vi behandler denne typen juridiske forespørsler. Du finner detaljert informasjon om dataforespørsler og Googles svar på disse i innsynsrapporten.

Foresatte

Google for Education

Finn svar på vanlige spørsmål om hvordan Google bidrar til å ivareta barns personvern og sikkerhet.

Hvordan beskytter Google dataene til barnet mitt?

Alle Google-produkter er beskyttet av en av verdens mest avanserte sikkerhetsinfrastukturer, og vi motarbeider alle ulovlige forsøk på å få tilgang til dataene til kundene våre. Dataene til skolen din beskyttes faktisk av de samme bransjeledende flerlagsfunksjonene for sikkerhet som brukes i Googles egne operasjoner.

Dataene til skolen din beskyttes faktisk av de samme bransjeledende flerlagsfunksjonene for sikkerhet som brukes i Googles egne operasjoner. Google krypterer inaktive data som standard, og datasentrene våre er optimalisert for sikkerhet og ytelse. Googles sikkerhetsingeniører, inkludert noen av verdens fremste eksperter, jobber døgnet rundt for å oppdage trusler tidlig og reagere raskt på dem.

Hvordan samler Google inn og bruker informasjon om barnet mitt?

Google eier ikke brukerdata.

Skolene eier og har kontroll over alt elevarbeid, inkludert full opphavsrett. Personopplysninger som samles inn ved bruk av Google Workspace for Education eller Chromebook, blir aldri solgt til tredjeparter. Google bruker denne informasjonen til å hjelpe elevene og gi dem en mer personlig tilpasset læringsopplevelse. For eksempel må vi bruke en elevs e-postadresse for at hen skal kunne sende e-post.

Hvordan ivaretar Google for Education personvernet til barnet mitt?

I Google for Education legges det stor vekt på overholdelse av regler, og tjenestene våre har innebygde mekanismer for sikkerhet og beskyttelse av personvernet i henhold til strenge internasjonale krav knyttet til utdanning. Google for Education kan brukes i samsvar med personvernforordningen, og vi blir også kontrollert av uavhengige tredjepartsorganisasjoner.

Hvordan skaper Google en tryggere læringsopplevelse for barn under 18 år?

Google-produkter har innebygde standardinnstillinger som bidrar til å beskytte elevene ved bare å begrense tilgangen deres til innhold som er egnet for aldersgruppen.

Administratorer for skoler kan styre disse innstillingene for å begrense YouTube-innhold og angi at Google Søk skal filtrere bort upassende resultater, slik at elevene hindres i å gå til utrygge nettsteder.

Hvilke tjenester er inkludert i Google Workspace for Education?

Google Workspace for Education inkluderer Google Classroom, Oppgaver, Skjemaer, Google Meet, Gmail, Kalender, Dokumenter, Presentasjoner, Regneark, Nettsteder, Disk, Chat, Jamboard, Kontakter, Grupper, Arkiv og Chrome-synkronisering.

Kommer barnet mitt til å se annonser i Google Workspace for Education?

Nei. Google Workspace for Education inneholder ingen annonser, og vi verken samler inn eller bruker elevdata for å lage annonseprofiler.

For grunnskoler og videregående skoler gjelder dette også for verktøy som ikke inngår i Google Workspace for Education. For eksempel kommer ikke barnet ditt til å se annonser når hen søker på Google, hvis hen er logget på Google Workspace for Education-kontoen sin.

Hvordan får jeg tilgang til Google Workspace for Education-informasjonen til barnet mitt?

Foresatte til Google Workspace for Education-brukere ved grunnskoler og videregående skoler kan få tilgang til sitt eget barns personopplysninger eller be om at de slettes, via skolens administrator.

Hvis en foresatt ønsker å stoppe videre innsamling eller bruk av barnets informasjon, kan den foresatte be administratoren om å bruke tilgjengelige tjenestekontroller til å begrense barnets tilgang til funksjoner eller tjenester, eller om å slette barnets konto fullstendig.

Du og barnet ditt kan også gå til Google-kontoen din mens dere er logget på barnets Google Workspace for Education-konto, for å se og administrere personopplysningene og innstillingene for kontoen. Foresatte kan også gå til Family Link for å finne ut mer om innstillingene for foreldretilsyn på nettet.

Hvordan kan jeg hjelpe barnet mitt å bli tryggere på nettet?

Det er helt essensielt at barnet ditt kan bruke internett på en trygg måte. Vi legger ikke bare til rette for et tryggere læringsmiljø for barn – vi lager også ressurser du kan bruke til å holde deg orientert om barnets digitale miljø. Bruk disse ressursene til å hjelpe barnet ditt med å bruke nettet på en trygg måte:

Kontakt oss

Kom i gang med Google for Education

Vi hjelper deg gjerne med å bruke Google for Education til å nå målene dine. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å velge teknologien som egner seg best for skolen din.

Personvern og sikkerhet

Se hvordan Google ivaretar elevenes og lærernes personvern og gir institusjonen din førsteklasses sikkerhet.