Gå til innholdet

Elevstyrt læring

Ledere innen utdanning vil at elever skal ha mer autonomi – både når det gjelder hva de lærer, og hvordan klasserommet fungerer. Etter hvert som betydningen av elevenes overgang fra skolen til verden utenfor blir stadig mer anerkjent, hevder utdanningslederne at elevers ansvar for egen læring må bli det normale, ikke unntaket.

76%av lærere i Mexico sier at selvstyrt læring er en av de største fordelene ved bruk av teknologi i klasserommet på pedagogisk nivå.

Blink Learning 2018

65%av amerikanske lærere sier at elevstyrt læring er ekstremt verdifullt i utviklingen av ferdigheter for det 21. århundre.

Nureva, 2016

67%av den generelle befolkningen i Spania mener det er viktigere at offentlige skoler lærer elevene å være kreative og tenke selvstendig, enn å oppfordre til disiplin.

Pew Research Center, 2017

Hør fra ekspertene

Elevstyrt læring

En samtale med Rob Houben

Rektor på Agora

Rob Houben

Hvorfor tror du flere skoler legger vekt på elevstyrt læring? Hva anser du som de viktigste fordelene?

Mange skoler begynner endelig å innse at man ikke kan tvinge frem engasjement og motivasjon i elevene. Vi vet at det ikke er IQ-en, men engasjementet og motivasjonen som er nøkkelen til suksess. Så hvis vi kan starte med det elevene er interessert i, kan vi utvikle ferdigheter og kunnskap derfra. Da får læringen rekordfart og elevene er godt rustet til å lære resten av livet.

Fortell oss om det beste eksempelet du har sett på elevstyrt læring i praksis.

På Agora hadde vi en elev som forklarte atombomben for oss. Vi har andre elever som reparerer bilmotorer. Andre elever lagde det digitale skolemiljøet vårt og startet en bedrift da de var 16 år gamle. En annen av elevene våre lærte seg koreansk på egen hånd og holdt en omvisning for koreanske gjester på skolen vår. Jeg har sett elever som setter i gang prosjekter alene og ender opp med en gruppe på kanskje 15 eller til og med 30 andre elever som jobber sammen om et spennende prosjekt. Jeg har også sett prosjekter som starter med 13 år gamle elever, og som underveis får voksne eksperter involvert i prosjektet på frivillig basis en dag i uken.

Hvilke grunnsteiner må være på plass for effektiv elevstyrt læring i skolen?

Det handler om tenkemåten til ansatte og lærere. Du må glemme alt du tror du vet om å undervise, og om hvordan skoler er organisert, og ta utgangspunkt i det du faktisk vet om læring! Start med de personlige målene og ferdighetene elevene har. Ta utgangspunkt i det elevene ønsker å lære, lage eller gjøre, og gi elevene sjansen til å gjøre feil og reflektere over feilene underveis. Lærerne må bruke all kunnskapen sin til å stille riktige spørsmål og hjelpe elevene med å tenke gjennom ting, ikke bare forklare alt for dem. Dette gjør at elevene kan styre sin egen læringsprosess. Du trenger ikke forhåndslagde kurs, timer, timeplaner eller bestemte aldersgrupper til dette.

Yuhei Yamauchi
Elevstyrt læring

En samtale med Yuhei Yamauchi

Professor ved Interfaculty Initiative in Information Studies, The University of Tokyo

Hvorfor tror du stadig flere skoler legger vekt på elevstyrt læring? Hva anser du som de viktigste fordelene?

Utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, som kunstig intelligens, har hevet ferdighetsnivået som kreves av mennesker. Etter hvert som vi er på vei inn i en tidsalder der det blir vanlig at folk lever til de er over 100 år, og der de har mer fleksible karrièrer, må de fortsette å lære hele livet ut. Skolen må hjelpe oss med å utvikle evnen til å lære kontinuerlig. Når vi fremmer elevstyrt læring, blir det i større grad mulig for elevene å «lære hvordan man lærer». Samtidig kan elevene tenke mer på hvordan den grunnleggende undervisningen de fikk på skolen, blir relevant gjennom hele livet. Evnen til å forstå betydningen av det de lærer, er en helt avgjørende fordel.

Hvordan ser det ut når elevstyrt læring er effektivt?

I elevstyrt læring er det viktig at eleven har sine egne tanker og definerer sine egne spørsmål. I effektiv elevstyrt læring er elevene svært motiverte til å jobbe med problemene sine. I tillegg utveksler de aktivt synspunkter med klassekamerater og andre over hele verden, og takler motsetninger og konflikter med andre ideer. Mens de jobber med alt dette, får de dyåtgående læringsopplevelser. Med andre ord kan det sies at læringen ikke er effektiv hvis ikke eleven er motivert.

Hvilke grunnsteiner må være på plass for effektiv elevstyrt læring i skolen?

For effektiv elevstyrt læring er det viktig at læreren støtter eleven i å velge et emne eleven er interessert i, og som er overkommelig for eleven å fullføre i løpet av den angitte tiden. Elevene må ha tilgang til informasjonen de trenger, og muligheter til å diskutere emnet med klassekameratene sine. I tillegg er det viktig at elevene kan få kontakt med eksperter på emnet slik at de kan styrke og forsvare posisjonen sin. I løpet av elevstyrt prosjektarbeid bør læreren veilede elevene når de står fast i prosjektet.

Finn ut mer i Lærersenteret

Finn nettbaserte kurs og ressurser som kan hjelpe lærere og elever med å forberede seg på fremtiden nå.

Kom i gang

Utforsk nye områder innen klasseromsundervisning

Lær om de viktigste trendene som har innflytelse på utdanning nå og definerer fremtidens undervisning.

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.