Gå til innholdet

Livskunnskap og forberedelse på arbeidslivet

For å forberede dem på fremtidige karrièrer trenger elever en helhetlig utdanning som omfatter praktiske, myke ferdigheter som yrkesfaglige ferdigheter, kommunikasjonsstrategier og lederutvikling. Etter hvert som myke ferdigheter verdsettes i økende grad, viser forskning at høyere emosjonell intelligens er forbundet med bedre ferdigheter innen lederskap og evne til å håndtere press.

91%av CEO-er globalt sier at de må styrke organisasjonens myke ferdigheter ved siden av den digitale kompetansen.

PwC 2018

53 %av lærere i Storbritannia mener at myke ferdigheter er viktigere enn akademiske kvalifikasjoner for at elevene skal lykkes.

Sutton Trust 2017

85%av australske lærere føler at standardiserte prøver er ineffektive som metode for å evaluere elevenes sanne ferdigheter og kunnskap.

Australian Education Union 2018

Hør fra ekspertene

Livskunnskap og forberedelse på arbeidslivet

En samtale med Amanda Timberg

Sjef for talentkontakt og -programmer for EMEA i Google

Amanda Timberg

Hvorfor tror du så mange skoler får stadig større fokus på å forberede elevene på arbeidslivet?

Det har blitt stadig vanskeligere å finne en god jobb. Etter hvert som stadig flere elev- og studentkull går ut av skolen uten å finne jobber der de kan nyttiggjøre seg utdanningen de har, har både skoler og mybdighetene begynt å ta tak i problemet. I Storbritannia gir OFSTED poeng til skoler basert på data om i hvor stor grad avgangselever går ut i arbeidslivet eller skaffer seg mer utdanning eller opplæring. Dermed holdes skolene mer ansvarlig for å sikre at elevene har en tydelig retning til ett av disse neste stadiene. Dette ansvaret, kombinert med skolenes eget ønske om å sikre at elevene lykkes videre, har ført til denne endringen.

Hvilke ferdigheter er mest ettertraktet blant arbeidsgivere som Google?

Forskjellige jobber har forskjellige minstekrav til kvalifikasjoner som gjør at noen er egnet for akkurat den stillingen. For eksempel krever stillinger i juridisk avdeling og markedsføringsavdelingen forskjellige typer erfaring. Men når deg gjelder de profesjonelle ferdighetene og egenskapene vi leter etter, vil jeg blant annet fremheve disse: Intellektuell nysgjerrighet, samarbeidsvilje, evne til å navigere, tilpasningsdyktighet og evne til inkludering.

Fra en arbeidsgivers synsvinkel, hvordan ser det ut når noen som nylig har fullført en universitetsutdanning, er forberedt på arbeidslivet?

Ettersom personer som nylig har fullført universitetsutdanningen sin, som regel ikke har noe særlig arbeidserfaring, ser arbeidsgivere etter andre ting som indikerer at personen trolig vil lykkes i stillingen. Dette finner de ofte i faglige prestasjoner eller aktiviteter på fritiden. Det kan for eksempel være karakterer, lederroller eller erfaring med å jobbe i team. I intervjuet er rekrutterere på utkikk etter hvorvidt personen kan kommunisere effektivt og virker engasjert og interessert i arbeidet.

Beskriv «livskunnskap» med ti eller færre ord.

Elegant, smidig og robust navigering gjennom livets muligheter og utfordringer.

Jan Owen
Livskunnskap og forberedelse på arbeidslivet

En samtale med Jan Owen

C.E.O. i Foundation for Young Australians

Hvorfor tror du at så mange skoler flytter fokus mot å gjøre elevene klare for arbeidslivet?

Før i tiden var det sikkert fornuftig å tenke at hvis du fullførte studiene – enten videregående eller høyere utdanning – så fikk du en jobb. Du var klar for arbeidslivet. Men arbeidsmarkedet nå er svært forskjellig fra slik det var før. Teknologien endrer oppgavene vi utfører på jobben, og dermed også hvilke ferdigheter vi trenger for å gjøre jobben vi har. Det er mer sannsynlig at en 15-åring i dag kommer til å ha 17 forskjellige jobber i fem forskjellige karrièrer i løpet av livet. New Work Order-rapportserien fra Foundation for Young Australians (FYA) viste at det tar gjennomsnittlig 2,6 år før unge mennesker i Australia får en heltidsjobb etter at de har fullført et heltidsstudium, sammenlignet med bare ett år på 1980-tallet. Dette viser at skoler, universiteter og yrkesfaglige utdanninger snarest må endre hvordan de forbereder unge mennesker på fremtidens arbeidsliv, hvis de ikke har gjort det allerede.

Hva ser du i dag når det gjelder skolenes tilnærming til å forberede elevene på arbeidslivet, sammenlignet med for fem år siden?

Med bruken av programmer som vårt eget, $20 Boss, ser vi at mange lærere over hele Australia jobber hardt med å sikre at elevene er forberedt på arbeidslivet. I programmet får elevene 20 AUSD oppstartskapital for å etablere, lansere og drive en forretningsvirksomhet i løpet av et semester på skolen. Det handler om å sette utvikling av ferdigheter i sentrum for læring. Selv om vi fortsatt ikke er i mål med dette, viser dette oss at lærerne ser ikke bare fordelene ved, men også nødvendigheten av å gi elevene muligheter til å forberede seg på fremtidens arbeidsmarked. Vi har imidlertid fortsatt mye igjen å gjøre for å sikre at alle elever i hele Australia blir forberedt på arbeidslivet, og systemdekkende endring er helt avgjørende. Det kan ikke være bare opp til lærerne, og vi trenger endring for hele sektoren snarest.

Hvordan ser du for deg at konseptet «livskunnskap» kommer til å utvikle seg i løpet av de neste ti årene?

Livskunnskap kommer sannsynligvis til å utvikle seg slik at det gjenspeiler de pågående innvirkningene fra automatisering og teknologi i jobbene og på arbeidsplassene våre. Derfor kommer ferdigheter som digital kompetanse og kommunikasjon til å være helt avgjørende for unge mennesker som søker på og skaffer seg jobb i løpet av det neste tiåret. Forskning fra New Basics-rapporten vår viser at etterspørselen etter digital kompetanse har økt med over 200 %, kritisk tekning med over 150 %, kreativitet med over 60 % og presentasjonsferdigheter med 25 %. Denne etterspørselen kommer sannsynligvis til å fortsette å øke, spesielt etter hvert som unge australiere må fylle tomrommene etter de mange eldre australierne som forsvinner fra arbeidsmarkedet.

Men utviklingen av livskunnskap har startet allerede. Vårt anvendt forskning-prosjekt i South West Victoria, the New Work Mindset in Action, viste at ferdigheter er mye mer overførbare enn man har trodd tidligere, og når folk er opplært i og jobber i én stilling, utvikler de ferdigheter som kan hjelpe dem med å potensielt få 13 andre stillinger. Denne nye forståelsen av hvor overførbare ferdigheter er, er relevant nå og kommer definitivt til å endre tankegangen rundt og betydningen av livskunnskap for resten av tiåret.

Finn ut mer i Lærersenteret

Finn nettbaserte kurs og ressurser som kan hjelpe lærere og elever med å forberede seg på fremtiden nå.

Kom i gang

Utforsk nye områder innen klasseromsundervisning

Lær om de viktigste trendene som har innflytelse på utdanning nå og definerer fremtidens undervisning.

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.