Gå til innholdet

Digitalt ansvar

Foreldre og foresatte ønsker at skolen skal hjelpe elevene med å utvikle et sunt forhold til teknologi, og både holde og føle seg trygge mens de utforsker den digitale virkeligheten. Forskning har påvist at når vi tar med trygg bruk av nettet i skolens læreplan, bidrar det til at barna blir trygge og ansvarlige brukere av teknologi. Dette gjelder spesielt hvis de blir lært hvordan de kan takle risikoer på nettet i stedet for å unngå dem.

99%av lærere i Storbritannia sier at sikkerhet på nettet bør være en del av skolens læreplan.

Google 2018

Den gjennomsnittlige mengden tid amerikanere under 8 år brukte på mobileneheter hver dag, ble tredoblet mellom 2013 og 2017.

Common Sense 2017

59%av lærere i Mexico sier at tilegnelse av digital kompetanse og kunnskap om ansvarlig bruk er en av hovedfordelene ved bruk av teknologi i klasserommet.

Blink Learning 2018

Hør fra ekspertene

Digitalt ansvar

En samtale med Nastaran Jafari

Uavhengig internasjonal utdanningskonsulent

Nastaran Jafari

Digitalt ansvar blir stadig en viktigere del av undervisningen i grunnskolen og videregående skoler. Hvordan ser du for deg at dette utvikler seg i løpet av de neste ti årene?

I Victoria i Australia føler jeg at det er noen nøkkelområder innen digitalt ansvar som kommer til å utvikle seg i løpet av de neste ti årene. For eksempel er det helt avgjørende at trygg, ansvarlig og etisk forsvarlig digitalt ansvar læres bort som en del av undervisningen i grunnskolen og på videregående skoler. Elevene blir stadig mer eksponert for digital teknologi og digitale læringsplattformer, og med det følger ansvaret for å bruke teknologien på en trygg og ansvarlig måte – herunder konsekvensene handlingene deres eller dårlig atferd har.

Selv om vi har en lang vei å gå her, ser jeg at digitalt ansvar nå også går mer i retning av å skape kontakt mellom elever fra forskjellige bakgrunner og legge til rette for kulturell, sosial og inkluderende forståelse. Dette kommer til å omfatte fordypning og tilrettelegging for saker som miljøet, likestilling, gode vaner, gode verdier og hvordan man kan bruke teknologi for å bidra konstruktivt i lokalsamfunnet og hjelpe andre.

I løpet av de neste ti årene ville jeg også ansett tilgjengelighetsfunksjoner som en viktig del av digitalt ansvar. Dette betyr et inkluderende digitalt ansvar der alle elever, uansett sosioøkonomisk status, kjønn og funksjonsnivå, har tilgang til digital teknologi.

I utviklingsland ser jeg for meg at dette kommer til å utvikle seg de neste ti årene i retning av å støtte barn og ungdom som er flyktninger og marginaliserte, og som ikke har tilgang til utdanning, ved å gjøre det mulig å nå dem og redusere hindringer for tilgang, enten gjennom pedagogikk (f.eks. gi barn i krigsområder muligheten til å fullføre en internasjonal eller nasjonal grunnskoleutdanning ved hjelp av teknologi) eller ved bruk av konkrete og relevante emner, som blant annet fredsutdanning, psykososial støtte og vann og sanitære forhold, som er mer relevante i humanitær sammenheng og/eller utviklingssammenheng.

Hvordan ser det ut når effektiv undervisning i digitalt ansvar skjer i skolen? Hvordan ser ineffektiv undervisning ut?

For meg krever effektiv undervisning i digitalt ansvar lærere som er bevisste på og opplært i effektivt digitalt ansvar. Dette omfatter etisk forsvarlig bruk av digital teknologi og trygg og ansvarlig bruk, og at lærerne sørger for at dårlig oppførsel har konsekvenser.

Jeg har også stor tro på at effektivt digitalt ansvar er inkluderende, der barns eller ungdommers tilgang ikke påvirkes av rase, kjønn, legning eller sosioøkonomisk status. Der veiledningen i digitalt ansvar, der det er mulig, speiler eller integrerer læring om gode verdier, enten som del av læreplanen eller måten den settes ut i praksis på, altså ved å innlemme etikk, livskunnskap, gode verdier i praksis og fredsutdanning i undervisningen, i tillegg til fag der teknologi legger til rette for å styrke lokalsamfunnet og hjelpe andre. Undervisning i e-borgerskap, og dermed også digitalt ansvar, handler også om å hjelpe elevene med å tenke ut over seg selv og forstå ansvaret sitt overfor andre og hvordan de kan forbedre lokalsamfunnet de bor i.

Beskriv e-borgerskap med ti eller færre ord.

Kontakt med hverandre som globale borgere via etisk forsvarlig teknologi.

Finn ut mer i Lærersenteret

Finn nettbaserte kurs og ressurser som kan hjelpe lærere og elever med å forberede seg på fremtiden nå.

Kom i gang

Utforsk nye områder innen klasseromsundervisning

Lær om de viktigste trendene som har innflytelse på utdanning nå og definerer fremtidens undervisning.

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.