Gå til innholdet

Databasert tenkning

En læreplan som legger vekt på problemløsing, koding og realfag bidrar til å forberede elevene på å takle fremtidens utfordringer. For å gi elevene en best mulig start prøver skolen å hjelpe dem med å utvikle et sett med tekniske ferdigheter.

92%av fremtidens jobber globalt kommer til å kreve digitale ferdigheter.

ZDNet 2018

93%av amerikanske lærere tror at databasert tenkning i grunnskolen omfatter bruk av heuristikk og forståelse av algoritmer.

Pew Research Center 2018

40%av nye studenter i Tyskland registrerer seg for gradsstudier innen realfag, siden disse fagfeltene anses som «trygge» karrièrevalg.

U.S Bureau of Labor Statistics 2012

Databasert tenkning

En samtale med Chris Stephenson

Sjef for datautdanningsstrategi i Google

Chris Stephenson

Hvordan tror du undervisningen i datavitenskap kommer til å endres i løpet av det neste tiåret? Hva blir forskjellene fra slik den er nå?

Datavitenskap som fag er i ferd med å endres enormt, og jeg tror denne trenden kommer til å fortsette – og antakelig begynne å gå enda fortere. I de siste ti årene har vi sett enorme forbedringer i læringsmiljøet for datavitenskap – et eksempel på dette er veksten i blokkbasert programmering. Noe som kanskje er enda viktigere, er at fokuset på å engasjere alle elever har gjort at vi ikke bare vektlegger hva vi skal lære bort, men også hvordan vi gjør det. Jeg mener at denne endringen til mer forskningsdrevede og engasjerende undervisningsmetoder kommer til å fortsette å styrke vår evne til å engasjere og inspirere alle elever. Så om ti år håper og tror jeg at vi kommer til å gi alle elever dataferdighetene de trenger for å klare seg godt i verden og med hensyn til den globale økonomien.

Hvordan ser det ut når undervisning i datavitenskap og realfag fungerer godt? Hvordan ser det ut når denne innsatsen ikke er effektiv?

Som med alle andre fag er en undervisningstime i realfag eller datavitenskap vellykket når alle elevene er dypt engasjert i å tilegne seg læring, og der alle elever, uansett hva de har tenkt å jobbe med i fremtiden, lærer hvordan de løser problemer og formidler løsningene ved hjelp av verktøy og strategier fra den virkelige verden. Sørlig når det gjelder datavitenskap og realfag vet vi at det går mye mindre bra når barna som deltar, ikke gjenspeiler mangfoldet i befolkningen utenfor klasserommet. Her handler vår største utfordring om dem som ikke er til stede i klassen – hvilke elever som ikke får disse mulighetene og ikke kan se for seg at de kan lykkes innenfor disse fagområdene i fremtiden.

Hvilke grunnsteiner må være på plass for effektiv realfagsundervisning i skolen?

Jeg mener at datafag ikke er annerledes enn andre fag når det gjelder de helt grunnleggende tingene. Det viktigste av alt er lærere med god faglig bakgrunn som viser engasjement i faget og underviser på en måte som er relevant og engasjerende for alle elevene. Da blir elevene også inspirert og involvert i læringen. Til syvende og sist er det også viktig at lærere og elever har tilgang til gode verktøy som støtter opp om undervisningen og kunnskapstilegnelsen i faget.

Hør mer fra ekspertene

Kom i gang

Utforsk nye områder innen klasseromsundervisning

Lær om de viktigste trendene som har innflytelse på utdanning nå og definerer fremtidens undervisning.

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.