Senter for personvern og sikkerhet

Google går inn for å utvikle produkter som bidrar til å ivareta elevers og læreres personvern og sørge for førsteklasses sikkerhet for institusjonen din.

Fire ting du bør vite

Google tar sikkerhet på alvor, med bransjeledende sikkerhetsfunksjoner samt personvernregler som gir deg kontroll over skolens data. Her får du vite hvorfor du kan stole på at både elever og lærere er beskyttet.

1

Vi beskytter dataene dine

Skolene eier dataene sine – og det er vårt ansvar å beskytte dem. Hos Google bygger og driver vi våre egne sikre tjenere og plattformtjenester, og vi gjør det enkelt for administratorer å overvåke og administrere datasikkerheten. Se video.


2

Kjernetjenestene i Google Workspace for Education inneholder ingen annonser

Kjernetjenestene i Google Workspace for Education inneholder ingen annonser, og elevenes personopplysninger blir ikke brukt til å opprette annonseprofiler for målretting. Se video.


3

Google støtter overholdelse av bransjeforskrifter og anbefalte fremgangsmåter

Tjenestene våre støtter overholdelse av krav til personvern og sikkerhet. Uavhengige organisasjoner har revidert tjenestene våre for å sikre at praksisen vår for databeskyttelse oppfyller strenge krav. Se video.


4

Du har klar og tydelig informasjon om Googles retningslinjer for personvern og sikkerhet

Google går inn for størst mulig åpenhet rundt retningslinjer og praksis knyttet til innsamling av data. I merknaden om personvern for Google Workspace for utdanning samt Google Workspace-avtalen beskrives våre kontraktsmessige forpliktelser til å beskytte dataene dine. Se video.

Google Workspace for Education og Chromebook støtter overholdelse av strenge regler og standarder

 • Hakesymbol

  FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)

 • Hakesymbol

  The Software & Information Industry Association

 • Hakesymbol

  COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act av 1998)

 • Hakesymbol

  «Student Privacy Pledge», introdusert av Future of Privacy Forum (FPF)

 • Hakesymbol

  ISO/IEC 27018:2014 (datastandarder)

Les og del informasjon om hvordan Google-produktene beskytter dataene dine

Google-sikkerhetsmerke med brukerikon.

Vanlige spørsmål om personvern og sikkerhet

Finn svar på vanlige spørsmål om hvordan Google ivaretar personvernet ditt og beskytter dataene dine.

Google Workspace for Education

Hva er kjernetjenestene i Google Workspace for Education?

Kjernetjenestene i Google Workspace for Education (tidligere kalt Google Apps for Education) er sentrale i Googles utvalg av undervisningstjenester for skoler. Kjernetjenestene er Gmail (inkludert Inbox by Gmail), Kalender, Classroom, Jamboard, Kontakter, Disk, Dokumenter, Skjemaer, Grupper, Regneark, Nettsteder, Presentasjoner, Talk/Meet og Arkiv. Leveringen av disse tjenestene er underlagt Google Workspace-avtalen.

Skoler kan bruke kjernetjenestene i Google Workspace i overensstemmelse med COPPA og FERPA. Google Workspace-kjernetjenestene inneholder ingen annonser og bruker ikke informasjon i tjenestene til reklameformål.

Mer enn 50 millioner elever, studenter, lærere og administratorer i nesten alle verdens land bruker Google Workspace til å undervise, lære og samarbeide. Vi går inn for å ivareta personvernet og sikkerheten til alle brukerne våre, noe som også omfatter skoleelever og studenter.

Merk at Google Workspace-brukerne kan få tilgang til andre tjenester i tillegg til Google Workspace-kjernetjenestene. Disse tjenestene er ikke underlagt «Student Privacy Pledge» eller Google Workspace-avtalen, så det kan hende vi bruker informasjon i disse tjenestene på måter vi ikke ville gjort med kjernetjenestene i Google Workspace. For eksempel kan det dukke opp annonser i tilleggstjenestene, og Google kan bruke informasjon i disse tilleggstjenestene til å forbedre dem. For Google Workspace-brukere i grunnskolen og videregående skole kommer Google ikke til å bruke personopplysninger (eller informasjon som er tilknyttet Google-kontoer) til å målrette annonser. Les merknaden om personvern for Google Workspace, Googles vilkår for bruk og Googles personvernregler. Finn ut mer om ulikhetene mellom kjernetjenestene og tilleggstjenestene nedenfor.

Eier Google skolenes eller elevenes data?

Nei. Google påberoper seg ikke eierskapet til kundedata i kjernetjenestene i Google Workspace, og dette er nevnt i kontraktene våre (i delene om opphavsrett).

Vi tilbyr effektive, brukervennlige administrasjonsverktøy samt oversikter som administratorer kan bruke til å holde rede på organisasjonens tjenester, bruk og data. Vi lagrer den personlige informasjonen din bare så lenge du ber oss om å gjøre det. Hvis et institutt, en skole eller et universitet bestemmer seg for å slutte å bruke Google, gjør vi det enkelt for dem å ta med seg dataene sine.

Selger Google skole- eller elevdata til tredjeparter?

Nei. Vi selger ikke Google Workspace-dataene dine til tredjeparter, og vi deler ikke personopplysninger som legges inn i systemene våre, med tredjeparter, bortsett fra under de få, sjeldne omstendighetene som er beskrevet i Google Workspace-avtalen og personvernreglene, for eksempel når du ber oss om å dele informasjon, eller når loven krever at vi gjør det.

Inneholder Google Workspace annonser?

Nei. Kjernetjenestene i Google Workspace inneholder ingen annonser. Annonser kan vises i tilleggstjenester fra Google som ikke inngår i kjernetjenestene, som beskrevet i merknaden om personvern for Google Workspace. For Google Workspace-brukere i grunnskolen og videregående skole kommer Google ikke til å bruke personopplysninger (eller informasjon som er tilknyttet Google-kontoer) til å målrette annonser.

Hvordan beskytter Google dataene?

Vi legger stor vekt på å ivareta sikkerheten og personvernet knyttet til dataene dine, og vi forplikter oss til å beskytte deg og skolen din mot forsøk på å skade eller misbruke dataene. Systemene våre er blant de sikreste i bransjen, og vi gjør alt vi kan for å forhindre ethvert ulovlig forsøk på å få tilgang til dataene til kundene våre.

Googles datasentre bruker spesialprodusert maskinvare som kjører et spesialherdet operativsystem og filsystem. Hvert av disse systemene er optimalisert for sikkerhet og ytelse. Fordi Google har kontroll over hele maskinvareparken, kan vi reagere raskt på trusler eller svakheter som kan oppstå.

Google krypterer Gmail-data (medregnet vedlegg) og Disk-data når de overføres. Dette sikrer at meldingene dine er trygge – ikke bare mens de overføres mellom deg og Googles tjenere, men også mens de overføres mellom Googles datasentre.

Hvordan sørger Google for at verktøyene deres er pålitelige?

Med den solide infrastrukturen vår kan vi håndtere mer enn 100 milliarder søk hver måned samt skalere tjenester som Gmail til hundrevis av millioner brukere med 99,978 % tilgjengelighet og ingen planlagt nedetid. Google legger stor vekt på å beskytte infrastrukturen. I alle deler av Google jobber flere hundre teknikere – hvorav mange er anerkjente eksperter på sikkerhet – konstant for å beskytte informasjonen din og ivareta personvernet ditt på best mulig måte.

Hvilke tredjeparter har evaluert Googles sikkerhetspraksis?

Vi samarbeider med uavhengige kontrollorganer som gjennomgår databehandlingspraksisen vår. Ernst & Young, som er en uavhengig leverandør av ettersynstjenester, har bekreftet at praksisen vår og kontraktforpliktelsene våre for Google Workspace overholder ISO/IEC 27018:2014. Google Workspace og datasentrene har også gjennomgått ettersyn i henhold til SSAE 16 / ISAE 3402 Type II SOC 2, og har oppnådd ISO 27001-sertifisering.

Hvordan kan jeg være sikker på at andre kunder som bruker de samme tjenerne, ikke har tilgang til dataene mine?

Logisk sett er dataene dine like godt beskyttet som om de lå på en egen tjener. Uvedkommende har ikke tilgang til dataene dine. Andre kunder har ikke tilgang til dataene dine, og du har ikke tilgang til andres data. Alle brukerkontoene er beskyttet av denne sikre arkitekturen, som sørger for at brukere ikke kan se andre brukeres data. Denne måten å dele opp kundedata på kan sammenlignes med andre delte infrastrukturer, for eksempel nettbankløsninger.

Hvordan vet jeg at Google holder ord?

Vi er kontraktsmessig forpliktet av Google Workspace-avtalen vår til å overholde standardene for personvern og sikkerhet som er beskrevet her. Og enten det gjelder oversikter i sanntid for å sjekke systemytelsen, løpende ettersyn av prosessene våre eller deling av posisjonen til datasentrene våre, går vi alltid inn for å gi brukerne høyest mulig grad av innsyn. Dataene er dine, og vi vil at du skal vite hva som skjer med dem, så du til enhver tid kan ta informerte valg.

Har Google signert personverngarantien «Student Privacy Pledge»?

Ja. For ytterligere å understreke de forpliktelsene vi har overfor skoler, har Google signert «Student Privacy Pledge» – et løfte om at elevenes personvern skal ivaretas. Dette løftet, som ble introdusert av Future of Privacy Forum (FPF) og The Software & Information Industry Association (SIIA), gjenspeiler forpliktelsen vår til å beskytte elevenes personopplysninger i de av tjenestene våre som er utviklet for skolebruk.

Krypterer Google dataene mine?

Ja. Dataene blir kryptert på flere nivåer. Google fremtvinger HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) for alle overføringer mellom brukere og Google Workspace-tjenester, og bruker Perfect Forward Secrecy (PFS) for alle sine tjenester. Google krypterer også overføringer av e-poster med andre e-posttjenere med 256-biters TLS (Transport Layer Security), og bruker and 2048 RSA-krypteringsnøkler i fasene for validering og nøkkelutveksling. Dermed beskyttes e-postoverføringen når brukerne utveksler e-post med eksterne parter som også bruker TLS.

Hvordan samler Google-tjenestene inn informasjon når de brukes med Google Workspace for utdanning-kontoer?

Ved å lese merknaden om personvern for Google Workspace for Education kan skoler, elever, studenter og foreldre få innsikt i hvilken informasjon Google-tjenestene samler inn når de brukes med Google Workspace for utdanning-kontoer, og hva tjenestene gjør med den informasjonen.

Hvilken type skanning eller indeksering av brukerdata blir utført på Google Workspace for utdanning-kontoer?

Google Workspace-tjenestene samler ikke inn eller bruker informasjon i de tjenestene til annonseformål eller for å opprette annonseprofiler.

Gmail for forbrukere og Google Workspace-brukere kjører på samme infrastruktur, sånn at vi kan sørge for høy ytelse, pålitelighet og sikkerhet til alle brukerne våre. Google Workspace er imidlertid et separat tjenestetilbud der kunder i utdanningsinstitusjoner, bedrifter og offentlige etater kan få ytterligere funksjoner for sikkerhet, administrasjon og arkivering.

I likhet med mange andre e-postleverandører gjennomfører vi skanning i Gmail for å beskytte kundedata og gi kundene best mulig utbytte av produktet. I Gmail for Google Workspace omfatter dette virus- og søppelpostbeskyttelse, stavekontroll, relevante søkeresultater samt funksjoner som Prioritert innboks og automatisk registrering av kalenderaktiviteter. Skanningen vi gjør for å kunne tilby produktfunksjoner, utføres på all innkommende e-post og er 100 % automatisert. Skanningen vår av Google Workspace-e-post blir IKKE brukt til reklameformål.

Kan Google Workspace for Education brukes i overensstemmelse med Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)?

Ja. Kjernetjenestene i Google Workspace er i samsvar med Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), og forpliktelsen vår til å gjøre dette fremgår av avtalene våre.

Hvilke alternativer kan Google Workspace for Education tilby for å overholde EUs personvernforordning?

Skolene kan velge om de vil godta tillegget om databehandling og modellkontraktsklausulene. Europakommisjonen har utarbeidet modellkontraktsklausulene spesifikt for å gjøre det mulig å overføre personopplysninger fra Europa.

Vi minner om at du som Google Workspace-kunde kan velge å godta modellkontraktsklausulene og tillegget om databehandling, hvis du ikke allerede har gjort det.

Kan Google Workspace for Education brukes i overensstemmelse med Children’s Online Privacy Protection Act av 1998 (COPPA)?

Ja. Vi stiller kontraktsmessige krav om at skoler som bruker Google Workspace, innhenter samtykket fra foresatte som kreves i henhold til COPPA. Tjenestene våre kan brukes i overensstemmelse med COPPA, forutsatt at skolen har fått samtykke fra foresatte.

Chromebooks for Education

Hvem bruker Chromebooks for Education?

Millioner av elever og studenter bruker Chromebook til skolearbeid. Funksjonene for personvern og sikkerhet har bidratt til å gjøre Chromebook til den mestselgende enheten ved grunnskoler og videregående skoler i USA de siste to årene. Administratorer kan styre innstillingene slik at elevene får så mye eller lite tilgang som skolen ønsker.

Selv om Chromebook ikke inngår i kjernetjenestene, sørger vi for at Chromebook-enhetene er i samsvar med «Student Privacy Pledge», slik at skolene kan bruke dem i overensstemmelse med COPPA og FERPA. Vi er særlig opptatt av å sikre at ingen data som skrives inn på en Chromebook, brukes til å målrette annonser overfor elevene. Finn ut mer nedenfor.

Er Chromebook trygg å bruke for elevene mine?

Ja. Chromebook har flere lag med sikkerhet og er beskyttet mot virus og skadelig programvare – du trenger ingen ekstra sikkerhetsprogramvare. Hele 10 % av oppstartstiden brukes til å dobbeltsjekke at enheten ikke er tuklet med, så sikkerheten sjekkes hver gang du slår på Chromebook. Og fordi Chromebook kan administreres via nettet, er det enkelt for skoleadministratorer å konfigurere retningslinjer og innstillinger, for eksempel ved å slå på sikker surfing eller blokkering av skadelige nettsteder.

Er Chromebook kompatibel med nettbasert evaluering av elever?

Chromebook utgjør en trygg plattform for å håndtere evaluering av elever, og når disse enhetene konfigureres riktig, overholder de standardene for prøver i grunnskolen og videregående skole. Med Chromebook kan du deaktivere elevenes nettilgang under eksamener, og du kan slå av funksjonene for ekstern lagring, skjermdumper og utskrift. Både PARCC (se TestNav) og Smarter Balanced Assessment-konsortiene har bekreftet at Chromebook overholder kravene til maskinvare og operativsystemer for nettbasert evaluering av elever.

Hvordan brukes og beskyttes dataene til elever som bruker Chromebooks for Education?

Med Chrome-synkronisering kan Google-kontoeiere logge på Chromebook eller Chrome-nettleseren og finne alle appene, utvidelsene og bokmerkene sine, samt nettsider de har besøkt ofte. For elever betyr dette at de kan begynne å jobbe med én gang. Det er én av grunnene til at Chromebook har blitt så populært å bruke i undervisningen – særlig for skoler som ikke har råd til å tilby hvert barn en egen enhet. Med Chromebook og Chrome-synkronisering kan elevene få sine egne, personlig tilpassede grensesnitt på enheter de deler med klassekameratene.

Personlig identifiserende Chrome-synkroniseringsdata i Google Workspace-kontoer brukes kun til å komplettere Chrome-funksjonene for den personen, for eksempel for å gi elevene tilgang til sine egne nettlesingsdata og innstillinger fra ulike enheter på en trygg måte. I tillegg setter systemene våre sammen data som er samlet inn fra millioner av brukere av Chrome-synkronisering, og etter å ha fjernet all informasjon om de enkelte brukerne, benytter vi disse dataene samlet for å forbedre tjenestene vi tilbyr. Hvis for eksempel dataene viser at millioner av brukere prøver å besøke en nettside som ikke fungerer, blir dette nettstedet flyttet lenger ned i søkeresultatene. Dette knyttes ikke til noen bestemt person, og blir heller ikke brukt til å analysere elevatferd. Hvis administratorer ønsker det, kan de slå av Chrome-synkroniseringen, slik at brukerne kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres. Google Workspace-brukernes Chrome-synkroniseringsdata benyttes ikke til å målrette annonser mot enkeltelever.

Mer informasjon

Hvordan kan familien sørge for at barna er trygge på nettet?

I tillegg til denne siden, som inneholder informasjon om tjenestene vi tilbyr til skolene, kan du finne veiledninger for hvordan barna dine kan bruke nettet på en trygg måte når de ikke er på skolen. Vi har samarbeidet med mange partnere om utviklingen av Googles senter for barnesikring.

Tilleggstjenester

Skolene kan bestemme om elever eller lærere skal kunne bruke andre Google-forbrukertjenester med Google Workspace-kontoene sine. Vi går inn for å sikre at personopplysninger om elever i grunnskolen og videregående skole ikke blir brukt til målretting av annonser i disse tjenestene, og i noen tilfeller viser vi ikke annonser i det hele tatt.

De fleste tilleggstjenestene er underlagt Googles vilkår for bruk og personvernregler, og enkelte tjenester kan i tillegg være underlagt tjenestespesifikke vilkår.

Vi lar skolene avgjøre om disse tjenestene skal aktiveres eller deaktiveres for bestemte grupper av lærere og elever. Alle organisasjoner og brukersamfunn er ulike, så vi gir skolene muligheten til å konfigurere verktøyene etter eget ønske, sånn at de til enhver tid dekker de unike behovene til elevene og lærerne som skal bruke dem.