Skolekretsen Edmonton Public Schools utvikler samarbeidsbasert læring ved hjelp av G Suite for utdanning

Utfordringen

Skolekretsen Edmonton Public Schools (EPS) ønsket å utvide de nyskapende programmene sine ved å gi elevene og lærerne brukervennlige verktøy for samarbeid på nettet. Selv om skolekretsen allerede kunne tilby e-postkontoer og klientbasert arbeidsprogramvare drevet fra skolenes tjenere, var tilgangen til teknologi begrenset – noe som også gjaldt bruken av nettbaserte samarbeidsverktøy. Selv om elevene kunne koble til det trådløse nettet i området, kunne de ikke bruke programvaren eller verktøyene uten sikker VPN-tilgang. Lærerne måtte dessuten håndtere ulike typer operativsystemer og programvare. De ønsket å utvikle et helhetlig og samarbeidsbasert undervisningsmiljø for å gjøre det enklere for elevene å samarbeide seg imellom samt kommunisere effektivt med lærerne.

«Mange lærere sier: Hvor har G Suite vært i hele min karriere? Og for mange elever har G Suite ført til bedre læring og større engasjement.»

Terry Korte, koordinator for planlegging av teknologiintegrering

Løsningen

EPS startet et pilotprogram med G Suite for utdanning (tidligere kalt Google Apps for Education), før de gradvis utvidet programmet. De så at løsningen innfridde og til og med overgikk forventningene deres, og responsen var overveldende positiv. Etter at de gikk over til G Suite, har samarbeidet i hele skolekretsen fått en oppblomstring. Elever og lærere blogger om romaner, løser matteoppgaver med Google Regneark, deler forskningsprosjekter og undersøkelser med Google Dokumenter og oppretter nettsteder med linker, bilder og videoer ved hjelp av Google Nettsteder. Med G Suite har de dessuten eliminert problemet med ulike typer operativsystemer og programvare på ulike mobilenheter. Lærerne kan dele ut og samle inn materiale på en enklere og mer effektiv måte, og det er enklere å spore elevenes arbeid med lekser og oppgaver. Og fremfor alt har G Suite gjort elevene mer kreative og mer entusiastiske når det gjelder læring og samarbeid.