Gå til innholdet

Enheter som er utformet for alle elever

Chromebook leveres med tilgjengelighetsfunksjoner som er klare til bruk, slik at elever med ulike behov, evner og lærestiler får tilgang til lærerikt innhold. Innebygde innstillinger og brukervennlige apper og utvidelser betyr at læringsopplevelsen kan tilpasses slik at hver eneste elev blir inkludert og engasjert.

To unge elever ser på en Chromebook mens de leker med leketøy i et klasserom

Lyd og teksting

På Chromebook har du muligheter til å generere teksting automatisk eller tilpasse lyden. Dette er nyttig for personer som er døve eller hørselshemmede.

Vil du lære hvordan du bruker tilgjengelighetsinnstillingene på Chromebook?

Finn strategier som kan gjøre læring mer tilgjengelig for alle elever, ved hjelp av opplæringen i verktøy for elever med særskilte behov.

Se hvordan Google Workspace gir flere elever muligheten til å delta og lykkes

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.