Gå til innholdet

Personvern og retningslinjer for eksamen

Nedenfor ser du personvern- og eksamensreglene som presenteres for kandidaten under registreringsprosessen.

VILKÅRENE I DENNE AVTALEN KAN ENDRES FRA TID TIL ANNEN ETTER GOOGLES EGET SKJØNN. DET ER DITT ANSVAR Å LESE DISSE VILKÅRENE NØYE, ETTERSOM DU MÅ OVERHOLDE DEN NYESTE VERSJONEN AV AVTALEN.

I forbindelse med eksamenen kommer Google til å innhente personopplysningene dine, inkludert, men ikke begrenset til, et fotografi av deg, digitale tastetrykkmønstre samt personlig identifiserbar informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresse, firma og tittel). I tillegg, som en del av det elektroniske tilsynet ved hver eksamen, kan Google eller en person som representerer Google, se en direkte nettcast av deg under økten (og kan kommunisere med deg, be deg om å slutte å snakke i mobiltelefonen osv.). All informasjon som samles inn i forbindelse med eksamenen, omtales samlet som «eksamensopplysningene». Googles personvernregler beskriver hvordan vi behandler personopplysninger når du bruker Googles produkter og tjenester, herunder eksamensopplysninger. I tillegg beskrives personvernreglene som er spesifikke for eksamenen.

Alle eksamensopplysninger du sender til Google, blir samlet inn av Google eller selskapets autoriserte agenter i USA, i tillegg til virkekretsen der du tar eksamenen. Eksamensopplysningene kan deles med våre samarbeidspartnere, datterselskaper eller fellesforetak i andre virkekretser for eksamensformål. Disse reglene er underlagt amerikansk lov og rett.

Dette gjelder for personer som befinner seg i EU: Ved å sende inn eksamensopplysningene godtar du at disse opplysningene overføres fra EU eller EØS til land der andre standarder for personvern kan gjelde. Google overholder reglene i EU-US Privacy Shield (Privacy Shield-avtalen) når det gjelder eksamensopplysninger som samles inn av enheter som befinner seg innenfor EØS, og overføres til Google i USA. Hvis du vil vite mer om Privacy Shield-rammeverket eller registreringen vår, kan du besøke nettstedet til det amerikanske handelsdepartementet på https://www.privacyshield.gov.

Vanlige spørsmål

Hvordan skal eksamensopplysningene brukes?

Eksamensopplysningene du sender inn, blir brukt til følgende formål:

registrere testtakere for å ta eksamen gi testtakere som består eksamen, utskrivbare kopier av sertifiseringene de oppnår spore antallet sertifiserte brukere som er ansatt hos partnere spore enkeltpersoners fornyelse av sertifiseringer og ytterligere sertifiseringer over tid ivareta sikkerheten ved eksamensprosessen


Dine valg

Det er frivillig å sende inn eksamensopplysningene. Hvis du velger å ikke sende inn eksamensopplysningene, får du imidlertid ikke ta eksamen.


Hvem kan få tilgang til dataene dine?

Google-ansatte, tilknyttede selskaper eller virksomheter som handler på vegne av Google, behandler eksamensopplysninger for de formålene som er nevnt ovenfor. Google utfører nødvendige tekniske, organisatoriske og juridiske tiltak for å beskytte eksamensopplysningene. Tilknyttede selskaper eller virksomheter som handler på vegne av Google, og som vi deler eksamensopplysningene dine med, er bundet av vilkår for taushetsplikt.


Beholder Google dataene dine?

Eksamensopplysningene oppbevares i samsvar med gjeldende lov og rett. Vi kan også lagre eksamensopplysninger til følgende formål:

*løsning av tvister i forbindelse med avlegging av eksamen og hvorvidt man består * analyser av demografisk og lignende ikke-personlig identifiserbar informasjon om testtakere, andelen som består eksamen og annen atferd * sporing av antall sertifiserte pedagoger som er ansatt i skoler og skolekretser * sporing av sertifiseringsfornyelser for enkeltpersoner og ytterligere sertifiseringer over tid


Kontakt oss

Hvis du vil vite mer om retningslinjene våre for personvern, kan du kontakte oss via dette nettstedet når som helst, eller skrive til oss på denne adressen:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Eksamensavvik: Hvis Google oppdager alvorlige avvik knyttet til eksamensresultatene dine, kommer du til å (1) miste sertifiseringen for eksamenen (2) bli permanent utestengt fra å ta denne eksamenen på nytt samt alle andre eksamener for Google Workspace, og (3) Google kan, etter eget skjønn, velge å avslutte eventuelle forretningsforbindelser med deg.

Stryk og ny eksamen: Hvis du ikke består eksamenen, kan du ta den på nytt, men du må vente minst 14 dager før du kan gjøre det. Hvis du ikke klarer eksamenen på andre forsøk, kan du ta eksamenen på nytt, men må vente minst 60 dager. Hvis du ikke klarer eksamenen på tredje forsøk, kan du ta eksamenen på nytt, men må vente i minst ett år før du kan gjøre det.

Eksamenssvindel: Eksamenssystemet vårt overvåker alle fullførte eksamener etter tilfeller av svindel, juks og/eller kandidater som utgir seg for å være andre personer. Google for Education-teamet forbeholder seg retten til å kansellere alle sertifiseringer eller merker som er tilknyttet brukere som bryter eksamensretningslinjene våre. Dette omfatter reglene for å ta eksamen på nytt, som er oppgitt ovenfor.

Juks er urettferdig for kandidater som har lagt inn mye innsats og følger reglene, så hvis du ser eller hører om juks, ber vi om at du melder fra. Send en e-post til GFE-teamet for brudd på eksamensreglene: gfe-certification-violation@google.com.

Hold deg oppdatert: Du er pålagt å ta eksamenen på nytt hver 36. måned. Eksamenen kan tas på nytt 30 dager før eller opptil 60 dager etter at de 36 månedene utløper.

Bruk av sertifiseringslogoen: Googles sertifiseringslogo er kun ment for personlig bruk av hver enkeltperson som har bestått eksamenen. Den kan ikke brukes til å markedsføre at en skole eller bedrift er sertifisert. Det vil si at skoler eller bedrifter ikke kan presentere seg selv som sertifiserte – det kan bare enkeltpersoner som har bestått eksamenen. I tillegg kan sertifiseringslogoen og det tilknyttede merket ikke gjenskapes eller reproduseres uten uttrykkelig samtykke fra Google. Bruken din av Google-sertifiseringslogoen er underlagt Googles gjeldende retningslinjer for merkevareelementer på det aktuelle tidspunktet, som du finner på følgende nettadresse: http://www.google.com/permissions/guidelines.html.

Policies: The Google policies are located at edu.google.com/for-educators, or other such URL as Google may provide. These policies are incorporated by this reference, and may change from time to time. Please see edu.google.com/for-educators/certification-programs/product-expertise for the latest program policies. If Google suspects that you are in violation of any of the policies, Google, in its sole discretion, may revoke any of your Google Workspace certifications and you will be permanently barred from re-taking any Google Workspace exam.