Vi investerer i prosjekter og organisasjoner som gir økt tilgang til læring

I løpet av de siste fem årene har vi donert mer enn 160 millioner USD i form av stipender og tilskudd for å bidra til å utjevne globale forskjeller i utdanning. Samtidig tilrettelegger vi for at Googlere kan bruke sin tekniske ekspertise til å hjelpe andre. Målet vårt er å hjelpe flere mennesker – særlig i mindre bemidlede lokalsamfunn – å ta del i teknologiens muligheter både i og utenfor klasserommet.

Vi arbeider for å fremme like utdanningsmuligheter overalt

Teknologi kan skape bedre læringsmiljøer og øke læringsutbyttet, men det er ikke slik at alle elever har den samme tilgangen til disse fordelene.

Gjennom Google.org gir vi 50 millioner USD i tilskudd til organisasjoner som håndterer denne utfordringen på tre måter: ved å skaffe elevene læremidlene de trenger, ved å hjelpe lærere å tilegne seg oppdaterte ferdigheter og teknikker, og ved å fremme muligheter til læring utenfor klasserommet.

Gå til Google.org for å finne ut mer Se videoen
Two educators discuss something in front of a Chromebook.

Støtte til mindre bemidlede skoler og lokalsamfunn

Det å bygge bro over den digitale kløften handler om mer enn enheter og internett. Vi må også gi lærerne opplæringen, ferdighetene og redskapene de trenger for å bruke teknologi effektivt i undervisningen.

Derfor har vi lansert Dynamic Learning Project – et nytt pilotprogram som inngår i det kontinuerlige arbeidet vårt for å fremme god og hensiktsmessig bruk av teknologi i hvert eneste klasserom. Blant annet gir vi et tilskudd på 7 millioner USD til Digital Promise for å bidra til heltidsansatte teknologiveiledere ved 50 lavinntektsskoler i USA. Veilederne hjelper lærerne med å tilegne seg ferdighetene de trenger for å bruke teknologi effektivt i undervisningen.

Finn ut mer om Dynamic Learning Project

Læring på skolebussen

Skolearbeid krever i stadig større grad tilgang til internett, men fortsatt mangler millioner av elever nettilgang hjemme.

Vi samarbeider med skolekretser over hele USA om å utvide Rolling Study Halls for å gi tusener av elever mer tid til læring før og etter skoletid. Dette gjør vi ved å utstyre skolebussene deres med Wi-Fi og enheter samt lærere om bord på bussen.

Finn ut mer om Rolling Study Halls Se videoen
Three students crowded around a mobile device.

Vi bidrar til utvikling av fremtidsrettede ferdigheter for neste generasjon

Mer enn 65 % av dagens elever kommer til å ha yrker som ikke engang finnes i dag¹, men flesteparten av dem har ennå ikke begynt å utvikle ferdighetene eller den grunnleggende digitale kompetansen de trenger for å forberede seg på en slik fremtid.

Vi gir tilskudd til ideelle organisasjoner og utvikler programmer for å øke tilgangen til utdanning i datafag. I tillegg bidrar vi til at flere kvinnelige og underrepresenterte elever får innsikt i algoritmisk tankegang. Vi har som mål å gi alle elever og studenter ferdighetene de trenger for å møte fremtidens utfordringer.

Finn ut mer om hvordan vi støtter datafag

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.