Produkter og ideer som kan hjelpe og inspirere elever, studenter og lærere


Programmer og ressurser for utvikling av fremtidsrettede ferdigheter


Donasjoner og prosjekter bidrar til å gi alle elever like utdanningsmuligheter

Sundar Pichai, CEO of Google LLC, is telling a story in a classroom.

«Teknologi i seg selv gir ikke bedre utdanning, men den kan være en viktig del av løsningen.»

Sundar Pichai, Administrerende direktør, Google

Teknologien er i ferd med å forvandle måten vi underviser og lærer på. Den gir barn mulighet til å lære i eget tempo, løse problemer på kreative måter og samarbeide godt og effektivt. Men siden ikke alle barn har tilgang til den nyeste teknologien, er det fare for at de globale utdanningsforskjellene blir enda større. Derfor fortsetter vi å rette inn produktene, personene, programmene og donasjonene våremot en fremtid der alle elever kan tilegne seg ferdighetene de trenger og få kvalitetsutdanningen de fortjener.

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.