Programs for educators and students

{[proCtrl.search.role.join(', ') || filters[0].translated ]}
  • All
  • For elever og studenter
  • For lærere
  • For elever, studenter og lærere
{[proCtrl.search.grade_level.join(', ') || filters[1].translated ]}
  • Alle
  • GRUNNSKOLE/VIDEREGÅENDE
  • Universitet
  • For elever, studenter og lærere

Et program for faglig utvikling som er utviklet for å hjelpe pedagoger over hele verden med å få best mulig utbytte av nyskapende Google-teknologier.

Gå til nettstedet
Sertifisert innovatør-programmet

Google RISE Awards er stipender som skal fremme og støtte tilleggsundervisning i datafag for elever i grunnskolen og videregående skole over hele verden.

Gå til nettstedet
Google RISE Awards

Google Science Fair er en global konkurranse som er åpen for ungdommer fra 13–18 år. Elevene sender inn prosjekter på nettet og får sjansen til å vinne fantastiske premier.

Gå til nettstedet
Google Science Fair

CS4HS er et årlig stipendprogram som skal fremme utdanning i datafag over hele verden ved å gi lærerne de ferdighetene og ressursene de trenger for å undervise i datafag og programmeringskonsepter på morsomme og relevante måter.

Gå til nettstedet
Computer Science for High School (CS4HS)

Et Google-program som foregår etter skoletid og har som formål å øke kapasiteten for datafag i grunnskolen og videregående skole for å gi elevene større tilgang til og eksponering for undervisning i datafag.

Gå til nettstedet
CS First

Pre-university students ages 13 to 17 are invited to take part in Google Code-in, our global, online contest introducing teenagers to the world of open source.

Gå til nettstedet
Google Code-in (GCI)

Global programmeringskonkurranse der studenter og profesjonelle programmerere løser stadig mer komplekse algoritmeproblemer gjennom flere runder.

Gå til nettstedet
Code Jam

Google Summer of Code is a global program that offers stipends to university students for developing open source software over their summer break.

Gå til nettstedet
Google Summer of Code (GSoC)

Gjennom dette programmet kan universitetsstudenter få et sjeldent innblikk i bedriftssiden av teknologibransjen, karrieremuligheter og verdifulle nettverk.

Gå til nettstedet
BOLD Immersion

Formålet med Google-stipendene er å inspirere studentene til å bli fremtidige ledere innenfor IT og teknologi ved å bryte ned barrierene som hindrer dem i å prøve seg på disse feltene.

Gå til nettstedet
Studiestipend

Vi har bidratt til at milliarder av brukere nå søker informasjon, driver forretninger og kommuniserer med hverandre på helt nye måter. Bli med på laget du også – og bidra til å forandre verden.

Gå til nettstedet
Jobber og praksisplasser hos Google for studenter

Google.org investerer millioner av dollar årlig i organisasjoner som bidrar til å gjøre datateknologi lettere tilgjengelig for flere, for eksempel Girls Who Code, Code2040 og Code.org.

Gå til nettstedet
Google.org

Computational thinking (CT) handler om programmeringskonsepter, og omfatter flere ferdigheter og teknikker for problemløsing som IT-ingeniører bruker når de skal skrive programmer. Disse danner grunnlaget for dataappene du bruker, for eksempel tjenester for søk, e-post og kart

Gå til nettstedet
Computational Thinking

Hash Code er en lagkonkurranse i programmering som arrangeres av Google. Dere tar ut et lag og velger programmeringsspråk – vi velger et teknisk problem fra virkeligheten som laget skal løse. Er dere klare til å ta utfordringen?

Gå til nettstedet
Hash Code

Et tredagers sommerprogram for universitetsstudenter som ønsker å utdanne seg innenfor salg eller markedsføring.

Gå til nettstedet
AdCamp
Your search has returned no results. Please revise your search criteria and search again.