Warwickshire College Group henter internasjonale eksperter inn i klasserommet med Google for Education

Utfordringen

For to år siden hadde elevene ved WCG tilgang til G Suite, men lærerne hadde kun tilgang til Gmail. Færre enn 200 av de mer enn 15 500 elevene brukte Google Disk – stort sett fordi lærerne ikke hadde tilgang til G Suite og dermed ikke oppfordret elevene til å bruke det. «Vi hadde appenes Rolls-Royce, men lærerne visste ikke hvordan de skulle hjelpe elevene å bruke G Suite og utnytte alle mulighetene det ga», sier Yousef Fouda, som er IT-ansvarlig ved WCG. Lærerne var fornøyde med å bruke Microsoft Office og Outlook, så de tenkte ikke på muligheten til å skaffe nye systemer. Fouda så muligheten til å bruke teknologien mer effektivt for å spare lærerne for tid og gjøre det lettere for elevene å samarbeide om læringen.

«Med Classroom-appen har elevene fått en helt ny hverdag og muligheten til å lære uansett hvor de befinner seg.»

Paul Rabone, professor i elektroteknikk og rugby, Warwickshire College Group

Løsningen

Fouda fant raskt ut hvordan han kunne oppnå målet om å skape et funksjonelt og tidsriktig teknologisk økosystem: Han introduserte lærerne for G Suite for utdanning, innførte Google Classroom på alle skolene og rullet ut Chromebook-enheter til lærerne og elevene. Siden elevene allerede brukte G Suite for utdanning og lærerne kjente til Gmail, var denne løsningen i tråd med WCG sitt mål om å innføre teknologi som gjør det enkelt for elevene og lærerne å kommunisere, samarbeide og dele. Disse målene kan knyttes direkte til bruken av Google Hangouts, Disk og Google+. Bruken av G Suite for utdanning spredte seg raskt og organisk på alle skolene. Fouda introduserte G Suite for utdanning for omtrent 100 lærere, og disse oppfordret 600 andre lærere til å ta teknologien i bruk. Nå bruker 4000 elever og lærere G Suite aktivt hver dag – en betydelig økning fra 200 elever for to år siden.

Organisasjonsprofil

Warwickshire College Group (WCG) befinner seg i Midlands i Storbritannia og tilbyr en toårig collegeutdanning som elever kan ta etter videregående skole og før de bestemmer seg for hva de vil studere på universitetet. De seks WCG-skolene har til sammen mer enn 15 500 elever og rundt 1700 ansatte. WCG har som mål å fremme en nyskapende og foretaksom mentalitet hos elevene.

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.