Jeff Davis County Schools moderniserer en skolekrets i distriktet ved hjelp av Google for Education

Utfordringen

Som i mange landsens skolekretser står skolene overfor utfordringen om å få mest mulig ut av budsjettet. Skolekretsens IT- og administrasjonsteam gjør sine undersøkelser når de investerer i nye verktøy, men når det gjaldt G Suite for utdanning, var mye av gjennomgangen allerede gjort. Lærere og ansatte brukte allerede Gmail og oppfordret skolekretsen til å bruke Google som standard.

«Før Google kunne IT-teamet vårt trenge 21 dager for å løse et problem. Nå trenger de bare tre timer eller mindre for å løse problemet, og færre problemer blir meldt inn. Dermed blir lærerne oppmuntret til å bruke mer teknologi i undervisningen, nå som de stoler på teknologien og på at alle problemer kan bli løst raskt.»

Keith Osburn, leder for teknologi og spesialprogrammer, Jeff Davis County Schools

Løsningen

Etter en prøveperiode med testing av produkter fra Google og Microsoft, spurte IT-teamet lærerne og de ansatte hvilket system de foretrakk. Resultatene var enstemmige i Googles favør. Jeff Davis County Schools lanserte i 2008 G Suite for hele skolekretsen og tok i bruk 2200 Chromebooks. I dag omtaler skolekretsen seg selv som et «Google-økosystem», og både ansatte, lærere og elever bruker Google-verktøy for å jobbe på nye måter.

Organisasjonsprofil

Jeff Davis County Schools ligger i Hazlehurst i Georgia og er en landlig, men teknologisk progressiv skolekrets med over 3200 elever og 400 lærere og ansatte. Skolekretsen har som mål å få frem vellykkede, produktive borgere som bidrar positivt til samfunnet. De siste årene har dette engasjementet drevet IT- og administrasjonspersonalet ut på kontinuerlig leting etter de beste måtene å styrke elever og lærere på med de riktige verktøyene.

Produktene som ble brukt

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.