Lærerne ved Jackson Preparatory School balanserer jobb og privatliv ved hjelp av Google for Education

Utfordringen

For å hjelpe lærerne med å få bedre balanse mellom jobb og fritid ønsket administrasjonen å erstatte skolens eldre teknologi (en gratis, Linux-basert løsning) som både var tidkrevende å administrere og vanskelig for nye lærere å mestre. De trengte en rimelig, skybasert løsning som var enkel for lærerne å tilegne seg, og som ga dem muligheten til å rette oppgaver hjemme uten å måtte dra med seg store papirbunker. I tillegg til å hjelpe lærerne ville ledelsen ved skolen også gi elevene tilgang til teknologi som kunne hjelpe dem å forberede seg på college og videre utdanning og yrkesliv.

«I år bruker jeg langt mindre tid på kopiering, fordi jeg kan dele ut dokumenter, arbeidsark og oversikter via Google Classroom og holde quizer ved hjelp av Skjemaer.»

Hunter Upchurch, spansklærer, Jackson Preparatory School

Løsningen

I 2011 innførte Jackson Preparatory School G Suite for utdanning (tidligere kalt Google Apps for Education) for alle de 836 elevene og de 110 lærerne. I 2014 kom Google Classroom som et velkomment tilskudd til G Suite for utdanning. For at alle skolens ansatte skulle lære å bruke de nye verktøyene, arrangerte skolen et opplæringsseminar om morgenen på en dag med sen skolestart. Dermed kunne lærerne og administrasjonen komme raskt i gang uten å måtte møte opp på kveldstid eller en helgedag.

Organisasjonsprofil

Ved Jackson Preparatory School i Jackson i Mississippi spiller teknologien en stor rolle i det å forberede elevene på college og hjelpe de dyktige lærerne med å oppnå god balanse mellom jobb og fritid. Med 836 elever på 6.–12. klassetrinn samt krevende programmer i kroppsøving og kunstfag, har lærerne ved Jackson Preparatory School travle dager. Med Googles skybaserte teknologi kan lærerne spare tid og dermed få mulighet til å bidra aktivt i lokalsamfunnet.

Produktene som ble brukt

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.