Ved Del Mar Union ble elevenes skriveferdigheter betydelig forbedret

Utfordringen

Ledelsen og lærerne i skolekretsen Del Mar har lenge lett etter løsninger for å gjøre skriveundervisningen mer effektiv, og de kom til slutt frem til at elevene måtte få sine egne bærbare datamaskiner. Del Mar følger kjernestandarden for delstater («Common Core»), der det legges vekt på å fremme kritisk tenkning, kommunikasjon, samarbeid og kreativitet. DMUSD-ledelsen ønsket å endre undervisningsmetodene som ble brukt i skolekretsen.

«Bruken av Chromebook med G Suite har vært bemerkelsesverdig. Antallet elever som har nådd toppsjiktet i delstatens skrivetester, er faktisk doblet siden Chromebook ble innført.»

Stephanie Sullins, Lærer, Skolekretsen Del Mar Union

Løsningen

For Del Mar var tilgangen til G Suite for utdanning et sterkt argument for å innføre bruk av Chromebook i undervisningen. Etter å ha testet en rekke nettbrett og datamaskiner valgte Del Mar Google Chromebook, som for dem viste seg å være den mest praktiske og kostnadseffektive enheten.

Organisasjonsprofil

Skolekretsen Del Mar Union (DMUSD) betjener 4400 elever fordelt på åtte skoler i San Diego i California. Elevene har ulike bakgrunner, og skolekretsen kan vise til sterke faglige resultater med en API-indeks (Academic Performance Index) som er fylkets høyeste og Californias tredje høyeste. For Del Mar er det et sentralt mål å hjelpe elevene med å mestre de strenge pensumkravene og ruste dem for morgendagens arbeidsliv, med særskilt vekt på ferdigheter i skriving, presentasjon og samarbeidsbasert læring.

Produktene som ble brukt

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.