Den nyskapende skolekretsen Clarkstown Central hjelper til med å utvikle Googles nyeste produkt: Classroom

Utfordringen

Lærerne i skolekretsen Clarkstown Central strevde med tunge, kompliserte og dyre programmer og enheter. Teamet for undervisningsteknologi og kollegene deres hadde behov for en enkel og brukervennlig løsning som kunne effektivisere undervisningen.

«Lærerne kan dele ut oppgaver til elevene på et øyeblikk, sånn at elevene får maksimalt læringsutbytte i klasserommet.»

Paul Lepore, lærer i samfunnsfag for 8. klasse, Felix Festa Middle School

Løsningen

Etter å ha brukt Google Classroom i noen måneder kunne lærerne og IT-teamet melde om to hovedfordeler: økt deltakelse og engasjement fra elevene – og bedre organisering av undervisningen. Med Google Classroom kunne de holde orden på elevenes oppgaver, og de fikk tilgang til svært nyttige samarbeidsverktøy og apper som var enkle å bruke og distribuere.

Organisasjonsprofil

Clarkstown Central School District (CCSD) betjener rundt 8600 elever i søndre del av New York. For Clarkstown er det viktig å fremme små skolemiljøer, samfunnsengasjement og fokus på individet. Skolekretsen omfatter ti barneskoler, én ungdomsskole, to videregående skoler og én tolvårig, alternativ skole. Elevene i skolekretsen blir tilbudt nyskapende programmer med bruk av nettbasert teknologi, og skolekretsen var blant de første som innførte G Suite for utdanning i tillegg til mange andre nyskapende verktøy. Selv i perioder med stramme budsjetter klarer kretsen å skaffe de rette verktøyene til lærere og elever.

Produktene som ble brukt

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.