Chicago Public Schools gjør undervisningen mer interaktiv med G Suite for utdanning

Utfordringen

Chicago Public Schools hadde to e-postsystemer – ett for elevene og ett for lærerne – og IT-teamet brukte mye tid og ressurser på å administrere hvert enkelt system. Skolekretsen ønsket å gå over til ett skybasert e-postsystem for både elever og lærere. CPS ønsket også bedre tilrettelegging for samarbeid mellom elever og lærere.

«Vi lærer elevene at det ikke bare handler om å arbeide – men også om å samarbeide. Elevene lærer å hente kunnskap utenfor klasserommets fire vegger. De venner seg til å bruke teknologi og utvikler ferdigheter i kritisk tenkning.»

Margaret Hahn, leder for teknologiendringer

Løsningen

Først ble Gmail innført som felles e-postsystem for hele skolekretsen, og deretter, i september 2012, ble G Suite for utdanning tatt i bruk. Det var enkelt for ledelsen å administrere de 330 000 kontoene, og lagringsplass var ikke lenger noe problem, ettersom e-post og dokumenter lagres i nettskyen. Skolekretsen har i dag totalt 26 millioner filer lagret i Google Disk. Chicago Public Schools begynte å bruke Google Classroom på begynnelsen av skoleåret 2015/2016.

Organisasjonsprofil

Chicago Public Schools (CPS) har rundt 400 000 elever og mer enn 40 000 ansatte – og er dermed den tredje største skolekretsen i USA. Kretsen omfatter 484 barneskoler og 176 ungdomsskoler. Målet for skolekretsen er at barn fra alle samfunnslag i Chicago skal få tilgang til utdanning av høy kvalitet – og blant annet lære seg ferdighetene de trenger for å tenke kritisk, skape nye ting og bidra til å endre sine egne lokalsamfunn.

Produktene som ble brukt

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.