Carmel Catholic High School skaper engasjerende og interaktive undervisningstimer med verktøy fra Google

Utfordringen

Teknologien fantes allerede på skolen, men elevene hadde begrenset tilgang til den, og appene var ikke godt nok integrert med maskinvaren. Ledelsen ved Carmel Catholic valgte å bruke et 1:1-program med én enhet per elev, blant annet som en del av skolens overordnede innsats for å fremme gode fremgangsmåter i undervisningen – slik at elevenes læringsbehov kunne dekkes på best mulig måte.

«Det er så enkelt å legge til en video eller et lysbilde i Classroom for å forklare det jeg underviser i. Det gjør det enklere for alle.»

Shelley Lindgren, avdelingsleder for teknologi og forretningsdrift, Carmel Catholic High School

Løsningen

Carmel Catholic High School kjøpte 1400 Chromebook-enheter og begynte å bruke G Suite for utdanning og Classroom. Alle elevene fikk hver sin e-postadresse som kunne brukes til å kommunisere med lærerne samt logge på Classroom, der de har leksjoner, lekser og annet skolearbeid samlet på ett sted.

Organisasjonsprofil

Carmel Catholic High School er en privat college-forberedende skole i Mundelein i Illinois med 1300 elever på 9.–12. klassetrinn.

Produktene som ble brukt

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.