Bloomington Schools fornyer undervisningen ved hjelp av G Suite og Chromebook

Utfordringen

Som en del av arbeidet for å gi elevene best mulig utdanning ønsket ledelsen for skolekretsen Bloomington Public Schools (BPS) å innføre en bærekraftig 1:1-modell for alle elevene. BPS håpet også å kunne styrke læringsprosessene gjennom differensiert undervisning og et bredere utvalg av læringsressurser. I 2009 ble G Suite for utdanning innført via et pilotprogram, og andre lærere ble oppfordret til å bruke det. Deltakelsen og engasjementet økte av seg selv, og snart så BPS-ledelsen at det var behov for å distribuere flere teknologiverktøy over hele skolekretsen.

«En del av begrunnelsen for å gå over til 1:1-tilgang er å utjevne forskjellene, slik at alle har samme tilgang til læringsverktøy.»

Sean Beaveron, assisterende teknologikoordinator, Bloomington Public Schools

Løsningen

Etter å ha innført G Suite for utdanning gikk BPS gradvis over til et 1:1-miljø. I 2013 lanserte BPS en ny teknologiplan ved hjelp av Chromebook. Med 1:1-modellen blir elevene innholdsskapere. I tillegg samarbeider de mer. Lærerne har dessuten fått muligheten til å gjøre undervisningen mer spennende og engasjerende: Noen av dem har laget bokblogger ved hjelp av Google Nettsteder, sånn at elevene kan blogge om det de leser, og dele innhold på flere nettsteder og med andre skoler. Med Chromebook og G Suite kan lærerne bruke mer realistiske og tilpassede undervisningsmetoder, og elevene har fått bedre verktøy for læring og samarbeid.

«Siden det er så enkelt, får lærerne mer tid til overs, sånn at de kan bruke energien på elevene.»

Katrina Mezera, prosjektkoordinator for teknologi, Bloomington Public Schools

Organisasjonsprofil

I byen Bloomington, ca. 2 mil sør for Minneapolis i Minnesota, finner vi en mangfoldig elevgruppe fordelt på 19 offentlige skoler. Formålet med Bloomington-skolene (BPS) er å gi alle elever mulighet til mestring og trivsel i en verden i stadig endring. Gjennom fleksible læringsmodeller, teknologisk avanserte miljøer og samarbeid med ulike lokalsamfunn skal elevene i BPS utvikle en lidenskap for læring og ferdigheter som er nyttige i et moderne samfunn.

Produktene som ble brukt

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.