Arizona State implementerte G Suite på under to uker

Utfordringen

IT-medarbeiderne i teknologiavdelingen ved Arizona State University brukte mye tid på feilretting, oppgradering og vedlikehold av programvare- og maskinvaresystemer som ikke dekket behovene deres fullt ut. Utgiftene økte etter hvert som universitetet måtte bruke stadig mer penger på nettsøppelfiltre, antivirusprogrammer og oppgradering av lagringsplass. De ønsket å flytte brukerne over til et helt nytt system, men ønsket samtidig å unngå omfattende avbrudd eller kostnader.

«Ved hjelp av G Suite for utdanning kan ASU tilby studentene høy fleksibilitet og enestående teknologiopplevelser.»

Kari Barlow, assisterende nestleder, teknologiavdelingen ved Arizona State University

Løsningen

Etter å ha sett på flere alternativer til det gjeldende maskinvare- og programvareoppsettet for e-post, valgte ASU å implementere G Suite for utdanning (som da het Google Apps for Education). De fullførte overgangen uten avbrudd, på mindre enn to uker, og administrasjonskostnadene ble betydelig redusert. De sparte mer enn USD 350 000 per år bare på e-postsystemet. Det nye systemet var sikkert, intuitivt å bruke og enkelt å vedlikeholde. På denne måten frigjorde de verdifulle IT-ressurser og kunne fokusere på kreative teknologiprosjekter.

Organisasjonsprofil

Arizona State University (ASU) er det største offentlige universitetet i USA, målt etter antallet studenter. I 2006 gjorde ASU G Suite for utdanning tilgjengelig for alle de 65 000 studentene sine. På mindre enn to uker hadde ASU konfigurert og implementert G Suite og integrert det med et egenutviklet system for global pålogging og identitetshåndtering. Året etter ble resten av fellesskapet – inkludert foreleserne, administrasjonen og tidligere studenter – overført til G Suite.

Produktene som ble brukt

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.