Skolekretsen Amherst Central fremmer samarbeid uavhengig av klassetrinn – både på skolen og hjemme.

Utfordringen

Skolekretsen Amherst Central ønsket å innføre verktøy som elevene og de ansatte kunne bruke til å samarbeide og dele ideer uavhengig av klasserom og klassetrinn – både på skolen og hjemme. Skolene trengte også en ny e-postplattform for elevene og lærerne, ettersom det forrige systemet deres var tungvint.

«Læring skal være en sosial og samarbeidsorientert prosess. Andre enheter vi evaluerte, var utformet som enkeltenheter, og de fremmet ikke samarbeid på samme måte som Chromebook.»

Anthony Panella, assisterende inspektør for pensum og undervisning, Amherst Central Schools

Løsningen

I 2010 valgte Amherst Central-skolene Gmail som e-postsystem og innførte G Suite for utdanning for alle elevene og lærerne. Like etter lanserte ledelsen et pilotprogram der de distribuerte Chromebook-enheter til hele skolekretsen. I dag er klasserommene for trinn 3–12 utstyrt med Chromebook-vogner med én enhet til hver elev. Kombinasjonen av G Suite for utdanning og Chromebook-enheter gjør at elevene blir inspirert til å samarbeide og jobbe i grupper, samtidig som lærerne kan dele ressurser og tips om gode fremgangsmåter. For tiden har ca. 70 prosent av skolekretsen et 1:1-basert Chromebook-miljø. Målet er å innføre 1:1-modellen over hele kretsen innen høsten 2018.

Organisasjonsprofil

Amherst Central-skolene ligger i den største forstaden til Buffalo i New York. Skolekretsen er kjent over hele delstaten for kunst- og musikkprogrammene sine. Kretsen omfatter 2900 elever fordelt på to barneskoler, én ungdomsskole og én videregående skole. Amherst Central har som mål å hjelpe det store mangfoldet av elever med å lykkes i sine fremtidige karrierer, så de kan bli engasjerte og produktive samfunnsborgere.

Produktene som ble brukt

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.