Elever ved Brooklyn Prospect Charter School løser verdensproblemer ved hjelp av verktøyene i Google for Education

Utfordringen

Brooklyn Prospect Charter ønsket å gi de sosialt bevisste elevene sine tilgang til Internett og nettskyen, så de kunne finne informasjon og samarbeide om globale saker. Skolen ligger langt fremme på teknologifronten og har et program for bruk av egen enhet (BYOD), slik at elevene og de ansatte kan velge de enhetene som fungerer best for dem. Derfor var ledelsen ute etter en teknologiløsning som fungerte på alle typer enheter. Skolen ønsket også å gi lærerne bedre tilgang til kurs og karriereutvikling.

«Elevene blir stimulert av teknologi. Det motiverer dem til å strekke seg lenger.»

Tyra Frederick, koordinator for undervisningsteknologi og engelsklærer i videregående skole, Brooklyn Prospect Charter

Løsningen

Brooklyn Prospect Charter School innførte G Suite for utdanning, Chromebook og Google Classroom for alle elevene og lærerne. «Det var enkelt å få de ansatte med på laget. Både lærerne og administrasjonen har brukt Gmail siden dag én, og de bruker G Suite for utdanning aktivt for å dele informasjon og samarbeide», sier Tyra Frederick, som er instruktør i undervisningsteknologi og engelsklærer ved Brooklyn Prospect Charter.

Organisasjonsprofil

Brooklyn Prospect ligger i travle og mangfoldige Brooklyn i New York City. Skolen har 200 ansatte og rundt 1000 elever i grunnskolen og videregående skole. Den er autorisert som International Baccalaureate World School, og har en undervisningsplan som fokuserer på elevenes kreativitet og internasjonale orientering. Skolens mål er å hjelpe elevene til å «bli globale borgere» gjennom prosjektbasert læring med fokus på problemløsing ved hjelp av kritisk tenkning.

Produktene som ble brukt

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.