Organisasjoner vi støtter

For å øke tilgangen til datautdanning og stimulere til utvikling av fremtidsrettede ferdigheter inngår vi direkte partnerskap med nyskapende organisasjoner og støtter ideelle organisasjoner via Google.org.

Økt tilgang til digitale ferdigheter og dataundervisning

National 4-H Council logo

National 4-H Council

Opplæring i ledelse for unge gjennom praktiske prosjekter i realfag, landbruk, samfunnsfag med mer.

Anitab.org logo

AnitaB.org

En ideell organisasjon som arbeider for å rekruttere, ivareta og fremme kvinnelige medarbeidere i teknologibransjen.

Black girls code logo

Black Girls Code

Gir afroamerikanske jenter mulighet til å tilegne seg kunnskap innenfor datafag, med fokus på lederskap.

Boys & Girls Clubs of America logo

Boys & Girls Clubs of America

En organisasjon som tilbyr fritidsaktiviteter og kveldskurs for barn og ungdom, så de kan legge grunnlaget for å lykkes i fremtiden.

Code.org logo

Code.org

En ideell organisasjon som arbeider for å øke tilgangen til dataundervisning for elever i underrepresenterte samfunnsgrupper.

Code Next logo

Code Next

Et initiativ for å inspirere afroamerikanske og latinamerikanske ungdommer til å bli morgendagens teknologiledere.

Geena Davis Institute on Gender in Media logo

Geena Davis Institute on Gender in Media

En ideell organisasjon som arbeider for å bekjempe båssetting og fremme mangfold når det gjelder kvinners rolle i media.

Girls Who Code logo

Girls Who Code

Gratis ferie- og fritidsaktiviteter for å fremme dataferdigheter hos jenter.

Smash logo

SMASH

Programmer som skal bryte barrierer og redusere fordommer knyttet til realfag, samt dyrke frem talenter i underrepresenterte samfunnsgrupper.

Technovation logo

Technovation

Et globalt program for å fremme teknologi og entreprenørskap blant jenter fra 10 til 18 år.

National Center for Women and Information Technology logo

National Center for Women and Information Technology (NCWIT)

Et nettverk for ideelle organisasjoner som arbeider for å øke kvinneandelen i IKT-bransjen.

National Girls Collaborative Project logo

National Girls Collaborative Project

Et program for organisasjoner i USA som arbeider for å få flere jenter til å studere naturfag, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk («STEM»).

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.