Utvidete muligheter for informatikk i høyere udanning

Etterspørselen etter ulike typer dataspesialister er høyere enn noensinne, og den kommer trolig til å fortsette å øke. Likevel tar færre enn 3 % av høyskole- og universitetsstudenter grader i datavitenskap, og kun 8 % av realfagutdannede arbeider med IT.¹ Derfor går vi inn for å skaffe de ressursene og programmene som forelesere og studenter trenger for å utvikle løsninger, skape forandringer og lykkes med det de gjør.

Ressurser til forbedring av læreplaner og undervisning

Noe av det som gjør datafag så spennende, er at det er i stadig forandring. For å gjøre det lettere å holde tritt med utviklingen har vi laget materiale du kan gi elevene eller studentene dine, eller bruke som supplement til din egen læring.

Bruk av forskning for å avdekke hindringer og fordommer

Vi gjennomfører og støtter forskning for å identifisere strategier som kan gi bedre holdninger knyttet til datafag og skape større læringsmuligheter for alle elever og studenter.

Se alle publikasjoner

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.