WEBVTT 00:00:00.130 --> 00:00:01.730 Du kan finne alle tildelte elementer 00:00:01.730 --> 00:00:04.420 på Kursarbeid-siden, som ligger øverst 00:00:04.420 --> 00:00:06.090 på kurssiden. 00:00:06.090 --> 00:00:06.981 Klikk på Opprett-knappen 00:00:06.981 --> 00:00:09.930 øverst i venstre hjørne for å komme i gang. 00:00:09.930 --> 00:00:11.220 Når du oppretter en oppgave, 00:00:11.220 --> 00:00:13.340 kan du bruke ressurser fra Google Disk 00:00:13.340 --> 00:00:15.800 eller YouTube til å tildele elevarbeid. 00:00:15.800 --> 00:00:17.590 Slik blir det enkelt for elevene 00:00:17.590 --> 00:00:19.910 å opprette og levere inn oppgaver direkte 00:00:19.910 --> 00:00:21.223 i Google Classroom. 00:00:22.920 --> 00:00:24.710 Når du oppretter en quizoppgave, 00:00:24.710 --> 00:00:26.930 oppretter Google Classroom en tom quiz via 00:00:26.930 --> 00:00:30.100 Google Skjemaer og fester den til oppgaven. 00:00:30.100 --> 00:00:32.320 Deretter kan du redigere quizen og legge til ulike 00:00:32.320 --> 00:00:35.373 spørsmål, før du tildeler quizen til elevene. 00:00:36.830 --> 00:00:38.837 Med Materiell kan du dele dokumenter 00:00:38.837 --> 00:00:41.750 og ressurser med kurset, uten at elevene trenger 00:00:41.750 --> 00:00:42.963 å levere inn noe. 00:00:43.930 --> 00:00:48.263 Du kan også bruke et innlegg du har opprettet for et annet kurs.