WEBVTT 00:00:00.167 --> 00:00:02.943 (fengende musikk) 00:00:02.943 --> 00:00:04.520 På Personer-siden 00:00:04.520 --> 00:00:08.050 kan elever se og sende e-post til medelever og lærere. 00:00:08.050 --> 00:00:11.090 Lærere kan se alle registrerte elever og andre lærere, 00:00:11.090 --> 00:00:14.550 og sende e-post til, fjerne eller ignorere enkelte elever. 00:00:14.550 --> 00:00:17.823 Lærere kan også sende e-post til elevenes foreldre og foresatte.