WEBVTT 00:00:00.376 --> 00:00:01.300 (behagelig musikk) 00:00:01.300 --> 00:00:02.540 På Kursarbeid-siden 00:00:02.540 --> 00:00:05.900 kan du se alt materiell som legges ut i kurset. 00:00:05.900 --> 00:00:07.970 Du kan også opprette oppgaver, 00:00:07.970 --> 00:00:11.950 opprette quizer, legge til kursmateriell med mer. 00:00:11.950 --> 00:00:14.770 Du kan også få tilgang til en Google Disk-mappe 00:00:14.770 --> 00:00:17.050 som inneholder alt kursmateriell. 00:00:17.050 --> 00:00:19.680 Med Emner blir det enklere å organisere kursarbeid, 00:00:19.680 --> 00:00:22.860 og hjelpe elevene med å finne og vise Classroom-materiell. 00:00:22.860 --> 00:00:25.530 Du kan opprette emner basert på fagområde 00:00:25.530 --> 00:00:28.080 eller en bestemt enhet du arbeider med. 00:00:28.080 --> 00:00:30.080 Tenk på dem som kategorier eller enheter, 00:00:30.080 --> 00:00:33.263 og på oppgaver og materiell som enkeltleksjoner. 00:00:36.400 --> 00:00:38.560 Du kan angi emne for alt materiell 00:00:38.560 --> 00:00:40.420 eller alle oppgaver du legger ut, 00:00:41.370 --> 00:00:45.120 slik at du kan sortere publisert innhold etter emne.