WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:01.280 (behagelig musikk) 00:00:01.280 --> 00:00:02.724 Med de ulike sidene i Google Classroom 00:00:02.724 --> 00:00:04.300 er det enkelt å gå 00:00:04.300 --> 00:00:06.370 til ulike deler av kurset ditt. 00:00:06.370 --> 00:00:08.480 På Strøm-siden kan du legge ut oppdateringer 00:00:08.480 --> 00:00:10.440 om oppgaver og materiell, 00:00:10.440 --> 00:00:12.550 legge ut og svare på kommentarer, 00:00:12.550 --> 00:00:14.160 og se en løpende oppdatering av elementer 00:00:14.160 --> 00:00:15.910 som legges ut i kurset.