WEBVTT 00:00:00.163 --> 00:00:02.000 (fengende musikk) 00:00:02.000 --> 00:00:03.600 Når du har opprettet et kurs, 00:00:03.600 --> 00:00:05.713 kan du legge til elever på to måter. 00:00:08.520 --> 00:00:10.153 Du kan invitere elever direkte ved å bruke 00:00:10.153 --> 00:00:11.870 e-postadressene deres. 00:00:11.870 --> 00:00:13.300 Eller du kan dele kursets 00:00:13.300 --> 00:00:15.533 unike registreringskode med dem. 00:00:16.470 --> 00:00:20.260 Siden lærere flest underviser i mer enn ett kurs per dag, 00:00:20.260 --> 00:00:23.770 kan de opprette flere kurs i Google Classroom. 00:00:23.770 --> 00:00:25.840 Hvert kurs kan opprettes separat, 00:00:25.840 --> 00:00:29.090 og har en unik registreringskode.