WEBVTT 00:00:00.650 --> 00:00:01.750 For å komme i gang 00:00:01.750 --> 00:00:04.172 må du være logget på Google-kontoen din. 00:00:04.172 --> 00:00:06.755 (behagelig musikk) 00:00:09.960 --> 00:00:12.423 Gå deretter til classroom.google.com.