WEBVTT 00:00:01.284 --> 00:00:03.860 (behagelig musikk) 00:00:03.860 --> 00:00:06.043 Google Classroom er et brukervennlig verktøy 00:00:06.043 --> 00:00:08.325 som hjelper lærere med å administrere kursarbeid. 00:00:10.150 --> 00:00:12.950 Med Classroom kan du opprette kurs, 00:00:12.950 --> 00:00:15.730 dele ut oppgaver, vurdere og sende tilbakemelding, 00:00:15.730 --> 00:00:18.030 og se alt på ett sted. 00:00:18.030 --> 00:00:20.396 Elevene kan gjøre oppgaver alene 00:00:20.396 --> 00:00:22.060 eller i grupper 00:00:22.060 --> 00:00:24.977 og få tilbakemelding underveis.