WEBVTT 00:00:00.024 --> 00:00:01.990 (oppmuntrende musikk) 00:00:01.990 --> 00:00:03.400 Du kan få tilgang til elevarbeid 00:00:03.400 --> 00:00:06.310 i en oppgave, under Elevarbeid-fanen. 00:00:06.310 --> 00:00:07.840 Her ser du fremgangen til hver elev 00:00:07.840 --> 00:00:10.760 på denne oppgaven, og kan sortere arbeid etter status, 00:00:10.760 --> 00:00:13.873 inkludert Levert, Tildelt og Vurdert. 00:00:15.010 --> 00:00:16.910 Klikk på et elevnavn 00:00:16.910 --> 00:00:19.340 for å se elevens fremgang på en oppgave, 00:00:19.340 --> 00:00:21.290 gi tilbakemelding, eller merk av for elevens navn 00:00:21.290 --> 00:00:22.960 for å gi karakter. 00:00:22.960 --> 00:00:24.350 Dobbeltklikk på oppgaven 00:00:24.350 --> 00:00:26.700 for å gå gjennom elevens oppgave i retteverktøyet. 00:00:27.550 --> 00:00:29.790 Veksle mellom elevenes arbeid ved å klikke på venstre 00:00:29.790 --> 00:00:31.990 og høyre pil øverst i venstre hjørne, 00:00:31.990 --> 00:00:35.063 eller ved å velge fra rullegardinmenyen over elevnavn. 00:00:36.160 --> 00:00:37.920 Hvis du vil levere tilbake arbeidet til én eller 00:00:37.920 --> 00:00:40.740 flere elever, kan du bruke avmerkingsboksen 00:00:40.740 --> 00:00:42.330 ved siden av navnet deres. 00:00:42.330 --> 00:00:45.620 Vil du levere tilbake alle elevenes arbeid samtidig? 00:00:45.620 --> 00:00:47.520 Da merker du av for Alle elever og klikker på 00:00:47.520 --> 00:00:49.050 Returner-knappen. 00:00:49.050 --> 00:00:50.870 Elevene ser ikke karakteren sin før 00:00:50.870 --> 00:00:52.483 du har returnert den til dem. 00:00:54.720 --> 00:00:57.230 Dette er det grunnleggende om Google Classroom. 00:00:57.230 --> 00:01:01.397 La oss gå gjennom det du har lært, på neste side.