Informasjon om personvern og sikkerhet

Google har som mål å organisere all verdens informasjon og gjøre den tilgjengelig og nyttig for alle. Det å gi alle lærere og elever tilgang til teknologi for læring, undervisning og samarbeid, er en viktig del av dette målet.

Derfor tilbyr vi lærere effektive løsninger som er rimelige og enkle å bruke. For å oppnå tillit er det viktig at vi kan ivareta lærernes og elevenes personvern og levere best mulige sikkerhetsløsninger. På denne nettsiden prøver vi å gi et innblikk i tilnærmingen vår til personvern og sikkerhet.

Hva er kjernetjenestene i G Suite for Education?

Kjernetjenestene i G Suite for Education er sentrale i Googles utvalg av undervisningstjenester for skoler. Kjernetjenestene er Gmail (inkludert Inbox by Gmail), Kalender, Classroom, Kontakter, Disk, Dokumenter, Skjemaer, Grupper, Regneark, Nettsteder, Presentasjoner, Talk/Hangouts og Arkiv. Leveringen av disse tjenestene er underlagt G Suite for Education-avtalen.

Schools can use G Suite core services in compliance with COPPA and FERPA. G Suite core services contain no advertising and do not use information in those services for advertising purposes.

Mer enn 50 millioner elever, studenter, lærere og administratorer i nesten alle verdens land bruker G Suite til å undervise, lære og samarbeide. Vi går inn for å ivareta personvernet og sikkerheten til alle brukerne våre, noe som også omfatter skoleelever.

Please note that there are additional services outside of the G Suite core services that G Suite users can access. These services are not governed by the Student Privacy Pledge or the G Suite agreement, so we may use information in these services in ways we would not for G Suite core services. For example, additional services may serve ads, and Google may use information in these additional services to improve them. For G Suite users in primary/secondary (K-12) schools, Google does not use any user personal information (or any information associated with a Google Account) to target ads. Please review the G Suite Privacy Notice, Google Terms of Service and Google Privacy Policy. Learn more about the differences between core services and additional services below.

Learn more about G Suite core and additional services Read our G Suite agreement (Google's contract with schools covering G Suite core services)

School

Eier Google dataene om skoler og elever?

Nei. Google påberoper seg ikke eierskapet til kundedata i kjernetjenestene i G Suite, og dette er nevnt i kontraktene våre (i delene om opphavsrett).

Vi tilbyr effektive, brukervennlige administrasjonsverktøy samt oversikter som administratorer kan bruke til å holde rede på organisasjonens tjenester, bruk og data. Vi lagrer den personlige informasjonen din bare så lenge du ber oss om å gjøre det. Hvis et institutt, en skole eller et universitet bestemmer seg for å slutte å bruke Google, gjør vi det enkelt for dem å ta dataene sine med seg.

Learn how to take data out of Google Read the contract (section on "intellectual property")
Information Sharing

Does Google sell school or student data to third parties?

Nei. Vi selger ikke G Suite-dataene dine til tredjeparter, og vi deler ikke personlig informasjon som legges inn i systemene våre, med tredjeparter, bortsett fra i de sjeldne tilfellene som er beskrevet i G Suite-avtalen og personvernreglene, for eksempel når du ber oss om å dele den, eller når loven krever at vi gjør det.

Mer om deling av informasjon
No Ads

Inneholder G Suite reklame?

Nei. Kjernetjenestene i G Suite inneholder ingen annonser. Annonser kan vises i tilleggstjenester fra Google som ikke inngår i kjernetjenestene i G Suite, som beskrevet i personvernreglene for G Suite. For G Suite-brukere i grunnskolen og videregående skole kommer Google ikke til å bruke personlige opplysninger (eller informasjon som er tilknyttet Google-kontoer) til å målrette annonser.

Read our G Suite agreement (Google's contract with schools covering G Suite core services) Les merknaden vår om personvern for G Suite More about Privacy

Hvordan beskytter Google dataene?

Vi legger stor vekt på å ivareta sikkerheten og personvernet knyttet til dataene dine, og forplikter oss til å beskytte deg og skolen din mot forsøk på å skade eller misbruke dataene. Systemene våre er blant de sikreste i bransjen, og vi gjør alt vi kan for å forhindre ethvert ulovlig forsøk på å få tilgang til dataene til kundene våre.

Googles datasentre bruker spesialprodusert maskinvare som kjører et spesialherdet operativsystem og filsystem. Hvert av disse systemene er optimalisert for sikkerhet og ytelse. Fordi Google har kontroll over hele maskinvareparken, kan vi reagere raskt på trusler eller svakheter som kan oppstå.

Google krypterer Gmail- (medregnet vedlegg) og Disk-data mens de overføres. Dette sikrer at meldingene dine er trygge – ikke bare mens de overføres mellom deg og Googles tjenere, men også mens de overføres mellom Googles datasentre.

Mer om sikkerhet
Reliable tools

Hvordan sørger Google for at verktøyene deres er pålitelige?

Med den solide infrastrukturen vår kan vi håndtere mer enn 100 milliarder søk hver måned, og skalere tjenester som Gmail til hundrevis av millioner brukere med 99,978 % tilgjengelighet og ingen planlagt nedetid. Vi har mer enn 450 heltidsansatte teknikere – verdens fremste eksperter på sikkerhet – som arbeider for å beskytte informasjonen din.

Mer om pålitelighet
Security practices

Hvilke tredjeparter har gått gjennom Googles sikkerhetspraksis?

Vi samarbeider med uavhengige kontrollorganer som går gjennom praksisen vår for databehandling. Ernst & Young, som er en uavhengig ettersystjeneste, har bekreftet at praksisen vår og kontraktsforpliktelsene våre for G Suite overholder ISO/IEC 27018:2014. G Suite og datasenterne våre har også gjennomgått ettersyn i henhold til SSAE 16 / ISAE 3402 Type II SOC 2, og har oppnådd ISO 27001-sertifisering.

More about Compliance See our security audit certifications Details of SOC3
Keep Data Secure

Hvordan kan jeg være sikker på at andre kunder som bruker de samme tjenerne, ikke har tilgang til dataene mine?

Logisk sett er dataene dine like beskyttet som om de lå på en egen tjener. Uvedkommende har ikke tilgang til dataene dine. Andre kunder har ikke tilgang til dataene dine, og du har ikke tilgang til andres data. Alle brukerkontoene er beskyttet av denne sikre arkitekturen, som sikrer at brukere ikke kan se andre brukeres data. Dette ligner på måten kundedata deles opp på i andre delte infrastrukturer, for eksempel i nettbankløsninger.


Keeping our words

Hvordan vet du at vi holder ord?

Vi er kontraktsmessig forpliktet av G Suite-avtalen vår til å overholde standardene for personvern og sikkerhet som er beskrevet her. Og enten det gjelder oversikter i sanntid for å sjekke systemytelsen, løpende revisjon av prosessene våre eller deling av posisjonen til datasentrene våre, går vi alltid inn for å gi brukerne høyest mulig grad av innsyn. Dataene er dine, og vi vil at du skal vite hva som skjer med dem, så du til enhver tid kan ta informerte valg.

Mer om åpenhet
Student Privacy Pledge

Har Google signert personverngarantien «Student Privacy Pledge»?

Ja. For ytterligere å understreke de forpliktelsene vi har overfor skolene, har Google signert «Student Privacy Pledge» – en garanti om at elevenes personvern skal ivaretas. Dette løftet, som ble introdusert av Future of Privacy Forum (FPF) og The Software & Information Industry Association (SIIA), skal gjenspeile forpliktelsen vår til å beskytte elevenes personlige informasjon i de av tjenestene våre som er utviklet for skolebruk.

Read the Student Privacy Pledge Student privacy pledge signatory
Security practices

Krypterer Google dataene mine?

Ja. Dataene blir kryptert på flere nivåer. Google fremtvinger HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) for alle overføringer mellom brukere og G Suite-tjenester, og bruker Perfect Forward Secrecy (PFS) for alle sine tjenester. Google krypterer også overføringer av e-poster med andre e-posttjenere med 256-bits Transport Layer Security (TLS), og bruker 2048 RSA-krypteringsnøkler i validerings- og nøkkelutvekslingsfasen. Dette beskytter overføringen av e-poster når brukerne utveksler e-post med eksterne parter som også bruker TLS.


How do Google services collect and use information with G Suite for Education accounts?

The G Suite for Education Privacy Notice can help schools, students, and parents understand what information Google services collect when used with G Suite for Education accounts, and what they do with that information.

Les merknaden vår om personvern for G Suite

Hvilke typer skanning/indeksering av brukerdata blir utført på G Suite for Education-kontoene?

G Suite services don't collect or use information in those services for advertising purposes or to create ads profiles.

Gmail for forbrukere og for de som bruker G Suite, kjører på samme infrastruktur, sånn at vi kan sørge for høy ytelse, pålitelighet og sikkerhet til alle brukerne våre. G Suite er imidlertid et separat tjenestetilbud der kunder i utdanningsinstitusjoner, bedrifter og offentlige etater kan få ytterligere sikkerhets-, administrasjons- og arkiveringsfunksjoner.

I likhet med mange andre e-postleverandører gjennomfører vi skanning i Gmail for å beskytte kundedata og gi kundene best mulig utbytte av produktet. I Gmail for G Suite omfatter dette virus- og søppelpostbeskyttelse, stavekontroll, relevante søkeresultater samt funksjoner som Prioritert innboks og automatisk registrering av kalenderaktiviteter. Skanningen vi gjør for å kunne tilby produktfunksjoner, utføres på all innkommende e-post og er 100 % automatisert. Skanningen vår av G Suite-e-post blir IKKE brukt til reklameformål.

Les merknaden vår om personvern for G Suite

Kan G Suite for Education brukes i overensstemmelse med den amerikanske loven «Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)»?

Ja. Kjernetjenestene i G Suite overholder Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), og forpliktelsen vår til å gjøre dette, er inkludert i avtalene våre.

Finn ut mer om FERPA

Når det gjelder endringene i forbindelse med «U.S-E.U. Safe Harbor Agreement» – hvilke alternativer kan G Suite for Education tilby for å overholde kravene i EUs personverndirektiv?

Skolene kan velge om de vil godta tillegget om databehandling og standardkontrakten. Disse utgjør en tilleggsmetode for å overholde sikkerhetskravene i EUs personverdirektiv. Europakommisjonen har utarbeidet slike standardkontrakter spesifikt for å gjøre det mulig å overføre personopplysninger fra Europa.

Vi minner om at du som G Suite-kunde kan velge å godta tillegget om databehandling og standardkontrakten, hvis du ikke allerede har gjort det.

See opt-in instructions More about model contract clauses

Kan G Suite for Education brukes i overensstemmelse med den amerikanske loven «Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA)»?

Ja. Vi stiller kontraktsmessige krav om at skoler som bruker G Suite, henter inn samtykket fra foresatte som kreves i henhold til COPPA. Tjenestene våre kan brukes i overensstemmelse med COPPA, forutsatt at skolen har fått samtykke fra de foresatte.

Les COPPA Read our help center article “Getting consent for G Suite”

Hvem bruker Chromebooks for Education?

Millioner av elever og studenter bruker Chromebook til skolearbeid. Funksjonene for personvern og sikkerhet har bidratt til å gjøre Chromebook til den mestselgende enheten ved grunnskoler og videregående skoler i USA de siste to årene. Administratorer kan styre innstillingene slik at elevene får så mye eller lite tilgang som skolen ønsker.

Selv om Chromebook ikke inngår i kjernetjenestene, sørger vi for at de overholder «Student Privacy Pledge», slik at skolene kan bruke disse i overensstemmelse med COPPA og FERPA. Vi er særlig opptatt av å sikre at ingen data som skrives inn på en Chromebook, brukes til å målrette annonser overfor elevene. Finn ut mer nedenfor.


Chromebooks safety

Er Chromebook trygg å bruke for elevene mine?

Ja. Chromebook har flere lag med sikkerhet og er beskyttet mot virus og skadelig programvare – du trenger ingen ekstra sikkerhetsprogramvare. Hele 10 % av oppstartstiden brukes på å verifisere at enheten ikke er tuklet med, sånn at sikkerheten blir sjekket hver gang du slår på Chromebook. Og fordi Chromebook kan administreres via nettet, er det enkelt for skoleadministratorer å konfigurere retningslinjer og innstillinger, for eksempel ved å slå på sikker surfing eller blokkering av skadelige nettsteder.

More about Chromebook security More about Chromebook privacy Read the Chrome privacy whitepaper
Online testing

Er Chromebook kompatibel med nettbasert evaluering av elever?

Chromebook utgjør en trygg plattform for å håndtere evaluering av elever, og når disse enhetene konfigureres riktig, overholder de standardene for prøver i grunnskolen og videregående skole. Med Chromebook kan du slå av elevenes tilgang til å gå på nettet under eksamener, og du kan slå av funksjonene for ekstern lagring, skjermdumper og utskrift. Både PARCC (se TestNav) og Smarter Balanced Assessment-konsortiene har bekreftet at Chromebook overholder kravene til maskinvare og operativsystemer for elever som bruker nettet.

Konfigurer Chromebook-enheter for testing
Chrome Sync

Hvordan brukes og beskyttes dataene til elever som bruker Chromebooks for Education?

Med Chrome-synkronisering kan Google-kontoeiere logge på Chromebook- eller Chrome-nettleseren og finne alle appene, utvidelsene og bokmerkene sine, samt nettsider de har besøkt ofte. For elever betyr dette at de kan begynne å jobbe med én gang. Det er én av grunnene til at Chromebook har blitt så populært i undervisningen – særlig for skoler som ikke har råd til å tilby hvert barn en egen enhet. Med Chromebook og Chrome-synkronisering kan elevene få sine egne, personlig tilpassede grensesnitt på enheter de deler med klassekameratene.

Personlig identifiserende Chrome-synkroniseringsdata i G Suite-kontoer brukes kun til å komplettere Chrome-funksjonene for den personen, for eksempel for å gi elevene tilgang til sine egne nettlesingsdata og innstillinger fra ulike enheter på en trygg måte. I tillegg setter systemene våre sammen data som er samlet inn fra millioner av brukere av Chrome-synkronisering, og etter å ha fjernet all informasjon om de enkelte brukerne, bruker vi disse dataene samlet for å forbedre tjenestene vi tilbyr. Hvis for eksempel dataene viser at millioner av brukere prøver å besøke en nettside som ikke fungerer, blir dette nettstedet flyttet lenger ned i søkeresultatene. Dette knyttes ikke til noen bestemt person, og blir heller ikke brukt til å analysere elevatferd. Hvis administratorene ønsker det, kan de slå av Chrome-synkroniseringen, slik at brukerne kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres. G Suite-brukernes Chrome-synkroniseringsdata benyttes ikke til å målrette annonser mot enkeltelever.

Learn more about Chrome Sync Learn how to manage Chrome devices See how to encrypt your synced data

Tilleggstjenester

Skolene kan bestemme om elever eller lærere skal kunne bruke andre Google-forbrukertjenester med G Suite-kontoene sine. Vi går inn for å sikre at personlig informasjon om elever i grunnskolen og videregående skole ikke blir brukt til målretting av annonser i disse tjenestene, og i noen tilfeller viser vi ikke annonser i det hele tatt.

De fleste tilleggstjenestene er underlagt Googles vilkår for bruk og personvernregler, og enkelte tjenester kan i tillegg være underlagt tjenestespesifikke vilkår.

Vi lar skolens ledere avgjøre om disse tjenestene skal slås på eller av for bestemte grupper av lærere og elever. Alle organisasjoner og samfunn er ulike, så vi gir skolene muligheten til å konfigurere verktøyene etter eget ønske, sånn at de til enhver tid dekker behovene til elevene og lærerne som skal bruke dem.

Learn more about G Suite core and additional services Learn more about additional services that can be used with G Suite accounts, and see any service-specific terms that apply to them Read the Google Terms of Service Read the Google Privacy Policy that governs many additional services

Hvordan kan familier sørge for at barna er trygge på nettet?

I tillegg til denne siden, som inneholder informasjon om tjenestene vi tilbyr til skolene, kan du finne veiledninger for hvordan barna dine kan bruke nettet på en trygg måte når de ikke er på skolen. Vi har samarbeidet med mange partnere om utviklingen av Googles sikkerhetssenter for familier.

Gå til Googles sikkerhetssenter for familier