I skolekretsen Huntsville Independent bidrar Google for Education til å eliminere det digitale skillet

Bakgrunn

Huntsville Independent School District (HISD) er en offentlig skolekrets i Huntsville i Texas som betjener 6300 elever i alderen 3–18 år fordelt på ni skoleområder. Skolekretsen tilbyr et bredt utvalg av utdanningsmuligheter, blant annet tilgang til yrkesopplæring, for å hjelpe elevene med å lykkes i arbeidslivet. I HISD fokuseres det særlig på å gi elevene et best mulig utgangspunkt og tilgang til læringsressurser på nettet for å bygge bro over den digitale kløften – med en elevmasse der 70 % har rett til gratis eller subsidierte skolemåltider.

«Nå kan jeg enkelt tilpasse undervisningsplanen min ved å finne tilleggsaktiviteter og felles læreopplevelser for å hjelpe gruppen eller enkeltelever med å fordype seg i et emne. Denne fleksibiliteten kan jeg takke Chromebook for.»

Charly Baker, mattelærer i ungdomsskolen, Skolekretsen Huntsville Independent

Utfordringen

Ledelsen i HISD ønsket å endre undervisningsmetodene og bruke teknologi effektivt for å engasjere elevene og legge til rette for bedre læring. Flere skoler og elever i skolekretsen manglet tilgang til undervisningsressurser på nettet. Hvis lærerne ønsket å bruke teknologi i undervisningen, måtte de først reservere tid i et datarom med begrenset kapasitet. HISD begynte med å investere tungt i Wi-Fi-infrastrukturen sin for å tilrettelegge for bruk av nettbaserte undervisningsressurser i klasserommet.

Maskinvarekostnadene var også et stort problem. Skolekretsens IT-team brukte mye tid på å administrere en Exchange-e-posttjener som stadig ble utsatt for virusangrep og andre problemer. Det verste var at dette vedlikeholdet gikk på bekostning av midler som kunne vært brukt til å anskaffe nye enheter til elevene.

«Vi trengte sårt en rimelig og lite vedlikeholdskrevende løsning for å kunne bruke teknologi i hverdagen», forklarer Amy Mayer, som er ansvarlig for medarbeiderutvikling, programmer og tiltak i HISD.

Løsningen

Med enkel tilgang til ressurser på nettet, en rimelig pris samt høy slitestyrke var Chromebook det perfekte valget for HISD, som igangsatte et pilotprosjekt med 350 Chromebook-enheter på ungdomstrinnet i 2012. Chromebook – en bærbar Google-datamaskin som kjører Chrome OS – er en rask, lett og sikker enhet som gir elever mulighet til enkelt å komme på nettet, finne undervisningsressurser samt samarbeide og lære.

Skolekretsen registrerte seg også for G Suite for utdanning, som er en nettbasert produktivitetsserie med apper for e-post, kalender og dokumentoppretting, og som er gratis for skoler. Dermed hadde de ikke lenger behov for den kostbare og arbeidskrevende Exchange-tjeneren, og tid og ressurser kunne frigjøres til andre ting.

«Nå når lærerne har tilgang til lynraske enheter der alt lagres på nettet, kan de enkelt bruke dem til å supplere undervisningen. Vi ble forbløffet over hvor rimelig og praktisk Chromebook var, særlig med tanke på programvarelisensene, investeringene i tjenere samt de løpende vedlikeholdskostnadene som forbindes med vanlige datamaskiner», tilføyer Mayer.

Fordeler

Huntsville har nå mer enn 800 Chromebook-enheter, og de kjøper stadig inn flere. Ettersom Chromebook starter på få sekunder og gjør det lett å få tilgang til G Suite samt ressurser på nettet, var det enkelt å introdusere enhetene for ansatte og elever, samt administrere endringen.

«Chromebook har hatt en fenomenal virkning både i klasserommene våre og i det bredere møtet mellom lærere og foreldre. Det har faktisk hendt at foreldre har grått av takknemlighet over at skolen kan gi barna noe som bidrar så sterkt til å forme fremtiden deres, og som de selv ikke har råd til − tilgangen til nettbaserte læringsressurser på skolen og hjemme.»

Amy Mayer, ansvarlig for medarbeiderutvikling og tiltak i skolekretsen, Skolekretsen Huntsville Independent

Elevstyrt læring

Muligheten til å bruke ressurser på nettet har også gjort læringen langt mer elevstyrt og elevsentrert. Der elevene tidligere måtte be lærerne om informasjon, kan de nå undersøke emner helt på egen hånd. Når de faktisk henvender seg til lærerne, er det ikke lenger for å få faktabaserte svar, men snarere for å stille dypere og mer kreative spørsmål. Noe som igjen fører til at elevene skaper mer betydningsfullt innhold.

Et eksempel er prosjektet «Power for Food», der elevene førte matdagbok i sju dager for å få innsikt i næringsinntaket sitt. Brenda Schultz, som underviser i matematikk for 7. klasse, forklarer: «Det var svært interessant å se hvordan barna engasjerte seg i dette prosjektet. Hvis det hadde vært papirbasert, kunne det fort ha begrenset seg til en tabell eller et avsnitt fra en bok, men ved å bruke Chromebook og G Suite skapte elevene spennende prosjekter med detaljerte forskningsresultater supplert av bilder og videoinnhold.»

Flere ressurser for lærere

Med Chromebook kan lærerne også planlegge leksjoner på en mer fleksibel måte. Charly Baker, som underviser i matematikk på ungdomstrinnet, forklarer det slik: «Med Chromebook blir jeg utfordret til å tenke utenfor boksen når det gjelder undervisning. Nå kan jeg enkelt tilpasse undervisningsplanen min ved å finne tilleggsaktiviteter og felles læreopplevelser for å hjelpe gruppen eller enkeltpersoner med å fordype seg i et emne. Denne fleksibiliteten kan jeg takke Chromebook for.»

Bedre tilgang til læring – uansett tid eller sted

Elevene kan også ta Chromebook-enheter med hjem, og for noen var dette første gangen de hadde tilgang til slike teknologi- og læringsressurser utenfor klasserommet. Med Google Dokumenter kan elevene åpne dokumenter de har arbeidet med på skolen, for deretter å fortsette arbeidet hjemme eller andre steder. Dette er spesielt nyttig for elever som må jobbe etter skolen for å bidra til familieøkonomien. Susan Cason, som er matematikklærer i den videregående skolen, gir oss et eksempel på dette: «En av elevene mine har en deltidsjobb for å hjelpe familien med å få økonomien til å gå rundt. Tidligere gikk dette ut over karakterene hans, fordi han brukte all ledig tid på å arbeide. Med Chromebook kan han arbeide mer effektivt og produktivt i løpet av skoledagen, og eventuelt fullføre oppgaver hjemme etter jobb. Han kan også lære mer ved å se videoer på nettet. Som følge av dette blir karakterene hans stadig bedre.»