Suksesshistorier fra virkeligheten

Organisasjoner og enkeltpersoner over hele verden når målene sine ved hjelp av Googles løsninger, programmer og finansiering for utdanning. Les mer om dem.

Filtrér etter:

Fant ingen resultater :(

Arlington Independent School District

Skolekretsen Arlington Independent senker terskelen for tilgang til teknologi

Brown University

Brown University bruker VR til å gi studentene et dypdykk i USAs historie

Carnegie Mellon University

Ved Carnegie Mellon University er maskinlæring i ferd med å bli mer sosialt

Carroll School

Carroll School bruker Google for Education til å hjelpe elever med lærevansker

Central Wyoming College

Central Wyoming College hjelper studenter og ansatte med å samarbeide både på og utenfor universitetsområdet

City College of New York

Studenter ved City College of New York får praktisk erfaring med nettskyen

Edmonton Public Schools

Skolekretsen Edmonton Public Schools utvikler samarbeidsbasert læring ved hjelp av G Suite for utdanning

Emory University

Forskere ved Emory University bruker Google Cloud Platform til tidlig oppdaging av sepsis hos intensivpasienter

Fairfield County School District

I skolekretsen Fairfield County i Sør-Carolina får elevene inspirasjon og bedre resultater

Skolekretsen Huntsville Independent

I skolekretsen Huntsville Independent bidrar Google for Education til å eliminere det digitale skillet

Leeds City College

Ved Leeds City College gir Jamboard lærere og elever inspirasjon til utvelging av innhold

Manhattan College

Manhattan College forbedrer IT-tjenestene for å gi bedre støtte til studenter og ansatte

Massachusetts Institute of Technology

Professor ved MIT sprenger grenser for databehandling med tidenes største dataklynge utviklet i den offentlige nettskyen

North Carolina State University

Ved North Carolina State University har undervisningen og læringen blitt mer samarbeidsbasert og kreativ

Northeastern University

Forskere ved Northeastern bruker Google Cloud Platform til å lage en modell av spredningen av Zika-viruset

San José State University

Ved San José State University får studentene hjelp til å lære grunnleggende programmering gjennom selvstudier

St. Norbert College

Ved St. Norbert College har G Suite gjort det enklere å samarbeide, kommunisere og dele informasjon

Strayer University

Bruk av maskinlæring til å fornye nettbasert undervisning og forbedre studentenes resultater

Trondheim Schools

Trondheim moderniserer skoleundervisningen ved hjelp av Googles skybaserte verktøy

University College Dublin

Ansatte og studenter ved University College Dublin sparer tid og får delt mer ved hjelp av G Suite

University of North Carolina, Greensboro

Ved UNC Greensboro nyttiggjør studenter og ansatte seg fullt ut av nettgrupper og samarbeid

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.