Howard West gir studentene innsikt i maskinlæring ved hjelp av Google Cloud Platform

Professor Gloria Washington ved Howard University bruker Google Cloud Platform-verktøy som Cloud Datalab og TensorFlow til å lære Howard West-studentene å løse problemer ved hjelp av magisk maskinlæring og tro på egne evner.

Mens Gloria Washington, som nå er IT-professor ved Howard University, holdt på med doktorgraden ved George Washington University, hendte det at andre tvilte på at hun var smart nok til å ta graden. «Det var faktisk en professor som fortalte meg at jeg ikke var smart nok», sier Washington. «Slike tilbakemeldinger kan gå hardt inn på enhver – særlig hvis du har alle GRE-resultatene og alle karakterene som kreves.» Men skeptikerne klarte ikke å hindre Gloria i å realisere drømmene sine.

«Jeg ønsker å øke antallet svarte kvinner med doktorgrad i IT»

Gloria Washington, Howard University, professor i informatikk

En ny interesse: menneske-maskin-interaksjon

Mens Gloria studerte ved George Washington University, var hun medlem av National Physical Sciences Consortium, der hun ble introdusert for menneske-maskin-interaksjon (MMI), som er et felt der det fokuseres på brukerne av apper og programmer. «Jeg har alltid visst at jeg ønsket å arbeide med brukerstøtte i kombinasjon med programvareutvikling, ettersom jeg ønsket å hjelpe folk», sier Washington. «Dette er et felt som virkelig interesserer meg, siden det innebærer mer enn å bare sitte på et kontor og programmere. Det handler om å kommunisere med brukerne, høre hva de sier og forstå hva de trenger – og deretter utvikle apper basert på dette.» Med høy viljestyrke og en sterk lidenskap for bruk av IT til å hjelpe andre, fikk Gloria til slutt sin doktorgrad i MMI.

Etter å ha fullført doktorgraden og jobbet for organisasjoner som NSA (National Security Agency) og Booz Allen Hamilton innså Gloria at hun egentlig ønsket å jobbe innenfor akademia. «Jeg innså at ideene mine ikke tilhørte meg, men bedriften jeg arbeidet for», forklarer Washington. «Det er flott – men for en som stiger i gradene og jobber hardt for å etablere seg som fagekspert med doktorgrad, er det vanskelig å bli anerkjent for arbeidet en gjør.» Gloria bestemte seg for å begynne å undervise. «På den måten kan jeg eie mine egne ideer og støtte og påvirke personer som meg som ønsker å ta doktorgraden.»

Engasjementet kommer Howard-studentene til gode

Helt siden Gloria begynte å arbeide ved Howard, har målet hennes vært å inspirere studentene og hjelpe dem å oppnå målene sine. Gloria er svært engasjert i rollen som mentor for minoritetsstudenter, som lett kan bli oversett i akademisk sammenheng. «Jeg ønsker å øke antallet svarte kvinner med doktorgrad i IT», sier Washington. Og bare to år etter at Gloria hadde begynt å arbeide ved Howard, fikk hun faktisk oppleve at en av studentene hennes, en svart kvinne, tok doktorgraden.

Gloria inspirerer studentene til å tørre å satse, men fortsatt overfor utfordringer når hun underviser ved Howard. «Howard har dessverre begrenset med midler, så noen av datamaskinene våre er gamle», sier Washington. Eldre maskinvare har ikke den prosessorkraften som kreves for å utføre de oppgavene IT-studentene hennes arbeider med.

Men hvordan kan et underfinansiert program gjøre undervisningen mer effektiv og bruke avansert teknologi for å støtte opp under studentenes læring? Ifølge Gloria ligger svaret ligger i bruken av Google Cloud Platform (GCP). «Hvis vi kan koble til GCP, kan vi kanskje slippe unna tung og treg maskinvare og alle problemene den fører med seg», sier Washington.

Google Cloud Platform gjør det enklere for studentene å utvikle apper

I noen av kursene Gloria underviser i ved Howard, har hun ofte gitt studentene tilgang til lokale programmer, noe som kan medføre at utviklingen av mobilapper går tregt. Nå kan hun imidlertid eliminere dette problemet ved å bruke ulike GCP-produkter. «Jeg ville gi studentene tilgang til en tjenerdel som faktisk fungerer og som er enkel å konfigurere», sier Washington. «Jeg ville ikke at de skulle fokusere så mye på å lage store databaser og koble til via PHP. Jeg ønsket et API-basert system som studentene enkelt kunne benytte i mobilappene sine, og som kunne fange opp dataene de brukte.»

Gloria forteller om en student som gjorde god bruk av Firebase, som er Googles mobilplattform for rask og enkel utvikling av apper med høy kvalitet. «Hun laget en app der du tar et bilde av deg selv – der du enten rynker pannen, smiler eller bare er likegyldig – hvorpå appen foreslår en spilleliste basert på uttrykket ditt. Bildene ble oppbevart i Firebase, slik at de var tilgjengelig for senere bruk. Firebase var en svært nyttig plattform – alt hun trengte å gjøre, var å koble den til mobilappen ved hjelp av API-et.»

«Jeg valgte Datalab for at vi skulle komme i gang raskt uten å måtte laste ned noe.»

Gloria Washington, Howard University, professor i informatikk

Studenter får oppleve fordelene ved effektiv maskinlæring

Som laboratorieprofessor ved introduksjonskurset Howard West, som ble holdt i sommer ved Googles hovedkvarter i Mountain View i California, underviste Gloria i maskinlæring sammen med Googleren Sally Goldman. Studentene som deltok, lærte å løse ulike problemer knyttet til maskinlæring ved hjelp av GCP-verktøyene Cloud Datalab og TensorFlow.

Datalab er et avansert interaktivt verktøy som er utviklet for å utforske, analysere, transformere og visualisere data samt lage maskinlæringsmodeller som kjører på GCP-tjenesten Google Compute Engine. TensorFlow er et programvarebibliotek med åpen kildekode som brukes til numerisk databehandling med dataflytdiagrammer for å gjøre det enklere for utviklere å bygge og lære opp algoritmer for maskinlæring. Begge GCP-verktøyene har vært til stor nytte i undervisningen for Gloria og studentene hennes.

«Datalab var svært praktisk å bruke. Da trengte ikke studentene å laste ned TensorFlow eller bibliotekene eller forsikre seg om at de hadde kompatible biblioteker installert på datamaskinene sine», sier Washington. «For tiden kjører Datalab i Jupyter, så hvis studentene ønsket å inkorporere data i TensorFlow, var det bare å sette inn et kodekall, så kjørte tjenesten i det faktiske grensesnittet. Den hadde ganske stor hastighet, da den var tilkoblet skytjenesten der en kopi av databasene våre var lagret. Jeg håper virkelig at jeg kan ta Datalab med meg tilbake til Howard University.»

Det var ikke tilfeldig at Gloria valgte å bruke Datalab i sommer. «Jeg valgte Datalab for at vi skulle komme i gang raskt uten å måtte laste ned noe», sier Washington. Hun brukte mindre enn én dag på å gjøre Datalab klar til bruk. Gloria fremhever at Datalab gjør det langt enklere for henne og studentene å bruke API-ene og algoritmene for maskinlæring i TensorFlow.

«Da vi først hadde kommet i gang, gikk ting svært raskt. Det eneste jeg gjorde, var å gi studentene mulighet til å friske opp Python-kunnskapene sine, slik at de var i stand til å opprette bestemte API-kall til TensorFlow», forklarer Washington. «Hvis du tenker på hvor få uker vi hadde på oss, var det en stor fordel, for med Datalab slapp vi å laste ned biblioteker og vise studentene hvordan de skulle sende kall til dem.»

Effektiv læring på bare fem uker

Ved å bruke Datalab og Tensorflow kunne Gloria utarbeide et sommerkurs som handlet mer om apper og prosjekter og å gi studentene trening i å løse problemer ved hjelp av maskinlæring – og mindre om teknologien bak det hele.

«For oss var dette helt avgjørende, siden kurset bare varte i fem uker. Hvis vi skulle bruke en uke på å få lastet ned bibliotekene og sørge for at studentene hadde de riktige kommandoene for å kunne kjøre verktøyene fra kommandolisten, hadde ting blitt svært komplisert, kurset hadde blitt vanskelig å gjennomføre. Nå ble kompleksiteten redusert betydelig.»

Tilbake på Howard University kan Gloria vanskelig forestille seg en hverdag uten Google-verktøy. «Jeg ser for meg at Howard kan bruke Datalab og Google Developer Codelabs i fremtidige forskningsprosjekter», sier Washington. «Jeg vet at jeg ville blitt sprø hvis jeg nå måtte ha undervist i maskinlæring uten å bruke Datalab.»

I tillegg til å utstyre studentene med teknologi, tilbyr Gloria dem råd for hvordan de kan takle hindringer og vokse som akademikere.

«Jeg har tenkt mye på hva jeg ville ha sagt til meg selv som 20-åring», sier Washington. «Ikke la andre bestemme om du skal lykkes eller ikke. Hvis du legger ned tid og arbeid i det du brenner for, kommer du til å lykkes uansett hva andre måtte si. Ikke la deg stoppe av noe én person mener om deg. Bli med i faglige nettverk der folk oppmuntrer hverandre og det ikke handler om konkurranse og karakterer, men snarere om å løfte hverandre. Sørg for å gjøre ting på egen hånd utenfor klasserommet. Hvis du for eksempel er interessert i menneskesentrert databehandling, må du lese artikler på egen hånd, slik at ingen kan si: 'hun aner ikke hva hun prater om'.»

Organisasjonsprofil

Howard West var et intensivt 12 ukers sommerkurs der IT-studenter ved Howard University deltok i et eget utplasseringsprogram hos Google, nærmere bestemt ved Googles hovedkvarter Googleplex i Mountain View i California. Howard-studentene deltok i et erfaringsbasert undervisningsopplegg (ledet av Howard-ansatte og Google-teknikere) hos Google i løpet av de siste to årene av IT-studiene sine. Studentene ble delt inn i prosjektteam og deltok i både yrkesrettede og akademiske læringsaktiviteter hos Google. Med denne modellen fikk Howard-studentene muligheten til å jobbe med prosjekter i en realistisk ramme samt utvikle ferdigheter som satte dem i stand til å gå ut i yrkeslivet straks etter studiene. Det generelle målet med programmet var å styrke relasjonene mellom Google, Silicon Valley og den afroamerikanske befolkningen samt å øke andelen afroamerikanere i teknologibransjen.

Produktene som ble brukt

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.