Rolling Study Halls

Gjennom prosjektet Rolling Study Halls blir skolebusser overalt i USA – særlig i distriktet – utstyrt med Wi-Fi, enheter og lærekrefter, slik at elevene får flere læringstimer før og etter skoletid.

Se video

Læring på vei til og fra skolen

Mens lærere i stadig større grad gir elevene oppgaver som krever tilgang til Internett, finnes det millioner av elever som mangler nettilgang hjemme. Dette «leksegapet» berører særlig elever fra mindre bemidlede husstander – spesielt i distriktet, der elevene i tillegg har lang reisevei til skolen.¹

De første pilotforsøkene i Nord-Carolina og Sør-Carolina har gitt lovende resultater i form av økte lese- og matteferdigheter samt bedre digital forståelse. Derfor utvider vi Rolling Study Halls for å hjelpe mange tusen flere elever i ytterligere 16 skolekretser, med hovedvekt på skolekretser i distriktet.

Større tilgang

Skolekretsene som deltar, mottar mobile Wi-Fi-rutere, dataabonnementer og enheter – slik at de kan gjøre bussene sine om til mobile læresentre.

Mer veiledning

Sammen med tilgangen til teknologi får elevene også en lærer som er med på bussen og kan hjelpe dem med oppgaver og sette i gang engasjerende digitale aktiviteter.

Støtte til lokalsamfunnet

Vi samarbeider også med lokale aktører for å finne ut hvordan Rolling Study Halls kan bidra til å gi bedre nettilgang generelt i lokalsamfunnene.

Støttespillere


Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.