Rolling Study Halls

Gjennom prosjektet Rolling Study Halls blir skolebusser overalt i USA – særlig i distriktet – utstyrt med Wi-Fi, enheter og lærekrefter, slik at elevene får flere læringstimer før og etter skoletid.

Læring på vei til og fra skolen

Mens lærere i stadig større grad gir elevene oppgaver som krever tilgang til Internett, finnes det millioner av elever som mangler nettilgang hjemme. Dette «leksegapet» berører særlig elever fra mindre bemidlede husstander – spesielt i distriktet, der elevene i tillegg har lang reisevei til skolen.¹

De første pilotforsøkene i Nord-Carolina og Sør-Carolina har gitt lovende resultater i form av økte lese- og matteferdigheter samt bedre digital forståelse. Derfor utvider vi Rolling Study Halls for å hjelpe mange tusen flere elever i ytterligere 16 skolekretser, med hovedvekt på skolekretser i distriktet.

A kid sitting on the bench of a school bus, works on his laptop.

Større tilgang

Skolekretsene som deltar, mottar mobile Wi-Fi-rutere, dataabonnementer og enheter – slik at de kan gjøre bussene sine om til mobile læresentre.

A man and a woman sitting on a bench inside a school bus working on a laptop.

Mer veiledning

Sammen med tilgangen til teknologi får elevene også en lærer som er med på bussen og kan hjelpe dem med oppgaver og sette i gang engasjerende digitale aktiviteter.

A number of school buses lined up in a parking lot.

Støtte til lokalsamfunnet

Vi samarbeider også med lokale aktører for å finne ut hvordan Rolling Study Halls kan bidra til å gi bedre nettilgang generelt i lokalsamfunnene.

Støttespillere

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.