Dynamic Learning Project

Dette pilotprogrammet inngår i arbeidet vårt for å hjelpe mindre bemidlede grupper å utnytte teknologiens muligheter – både i og utenfor klasserommet. Det blir stadig viktigere å integrere teknologi i undervisningen, og vi vil hjelpe flest mulig lærere og elever å gjøre dette på best mulig måte.

Hjelp til bruk av teknologi i undervisningen

Teknologien alene kan ikke løse alle utfordringer knyttet til undervisning, men den kan være et effektivt verktøy for lærere som vet hvordan de skal bruke den. Likevel er det mange lærere – særlig ved lavinntektsskoler – som ikke har tilgang til opplæringen de trenger for å bruke teknologi effektivt og hensiktsmessig.¹

Blant annet gir Google.org et tilskudd til Digital Promise for å støtte engasjerte veiledere ved mindre bemidlede skoler.² Vi håper dette pilotprogrammet kan bidra til mer kunnskap om hva skoler trenger for å lykkes med å integrere teknologi i undervisningen.

Integrert veiledning

Med veiledere på heltid får hver enkelt skole tilpasset støtte, og lærerne får hjelp til å fornye undervisningen ved hjelp av teknologi.

Koontinuerlig nyskaping

Veilederen og skolens rektor samarbeider om å spre denne kunnskapen både på skolen og i lokalsamfunnet.

Alle typer teknologi

Dette pilotprogrammet er ikke knyttet til spesifikke teknologier eller verktøy. Det primære målet er å hjelpe lærere med å få mest mulig ut av det de måtte ha tilgjengelig.

Støttespillere


Er dette interessant for skolen din?

Innleveringer fra dette skjemaet blir kun gjennomgått av Digital Promise.

Kontakt oss

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.