Partnere og tilskuddsmottakere

For å øke tilgangen til datautdanning og stimulere til utvikling av fremtidsrettede ferdigheter inngår vi direkte partnerskap med nyskapende organisasjoner og støtter ideelle organisasjoner via Google.org.

Bedre tilgang til teknologi og kunnskap for alle elever

4-H National Council

Opplæring i ledelse for unge gjennom praktiske prosjekter i realfag, landbruk, samfunnsfag med mer.

American Library Association (ALA)

Gir biblioteksansatte ressurser, opplæring og støtte for å sikre tilgang til informasjon for alle.

Anita Borg Institute

En ideell organisasjon som arbeider for å rekruttere, ivareta og fremme kvinnelige medarbeidere i teknologibransjen.

Black Girls Code

Gir afroamerikanske jenter mulighet til å tilegne seg kunnskap innenfor datafag, med fokus på lederskap.

Boys & Girls Clubs of America

En organisasjon som tilbyr fritidsaktiviteter og kveldskurs for barn og ungdom, så de kan legge grunnlaget for å lykkes i fremtiden.

Code.org

En ideell organisasjon som arbeider for å øke tilgangen til dataundervisning for elever i underrepresenterte samfunnsgrupper.

Code Next

Et initiativ for å inspirere afroamerikanske og latinamerikanske ungdommer til å bli morgendagens teknologiledere.

Girls Who Code

Gratis ferie- og fritidsaktiviteter for å fremme dataferdigheter hos jenter.

Level Playing Field Institute

Programmer som skal bryte barrierer og redusere fordommer knyttet til realfag, samt dyrke frem talenter i underrepresenterte samfunnsgrupper.

MIT App Inventor

Et gratis, nettbasert verktøy der nybegynnere kan utvikle mobilapper som kan påvirke verden rundt dem.

National Center for Women and Information Technology (NCWIT)

Et nettverk for ideelle organisasjoner som arbeider for å øke kvinneandelen i IKT-bransjen.

National Girls Collaborative Project

Et program for organisasjoner i USA som arbeider for å få flere jenter til å studere naturfag, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk («STEM»).

Scratch

Et gratis programmeringsspråk og det største fellesskapet for kreativ koding for barn.

Technovation

Et globalt program for å fremme teknologi og entreprenørskap blant jenter fra 10 til 18 år.

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.