En løsning som er utviklet for lærere, elever og studenter

Det spiller ingen rolle hvor stor skolen din eller budsjettet ditt er.
Med Google får du tilgang til brukervennlige verktøy som øker elevenes engasjement – når som helst, hvor som helst og på alle typer enheter.

Innfør Google på skolen din

Programmer for lærere, studenter og elever

Slutt deg til andre som utforsker interessene sine
og bidrar til å forandre verden.

Sertifisert innovatør-programmet
Sertifisert innovatør-programmet
Et program for faglig utvikling som er utviklet for å hjelpe pedagoger over hele verden med å få best mulig utbytte av nyskapende Google-teknologier.
Google RISE Awards
Google RISE Awards
Google RISE Awards er stipender som skal fremme og støtte tilleggsundervisning i datafag for elever i grunnskolen og videregående skole over hele verden.
Google Science Fair
Google Science Fair
Google Science Fair er en global konkurranse som er åpen for ungdommer fra 13–18 år. Elevene sender inn prosjekter på nettet og får sjansen til å vinne fantastiske premier.
Computer Science for High School (CS4HS)
Computer Science for High School (CS4HS)
CS4HS er et årlig stipendprogram som skal fremme utdanning i datafag over hele verden ved å gi lærerne de ferdighetene og ressursene de trenger for å undervise i datafag og programmeringskonsepter på morsomme og relevante måter.
CS First
CS First
Et Google-program som foregår etter skoletid og har som formål å øke kapasiteten for datafag i grunnskolen og videregående skole for å gi elevene større tilgang til og eksponering for undervisning i datafag.
Google Code-in (GCI)
Google Code-in (GCI)
Pre-university students ages 13 to 17 are invited to take part in Google Code-in, our global, online contest introducing teenagers to the world of open source.
Code Jam
Code Jam
Global programmeringskonkurranse der studenter og profesjonelle programmerere løser stadig mer komplekse algoritmeproblemer gjennom flere runder.
Google Summer of Code (GSoC)
Google Summer of Code (GSoC)
Google Summer of Code is a global program that offers stipends to university students for developing open source software over their summer break.
BOLD Immersion
BOLD Immersion
Gjennom dette programmet kan universitetsstudenter få et sjeldent innblikk i bedriftssiden av teknologibransjen, karrieremuligheter og verdifulle nettverk.
Studiestipend
Studiestipend
Formålet med Google-stipendene er å inspirere studentene til å bli fremtidige ledere innenfor IT og teknologi ved å bryte ned barrierene som hindrer dem i å prøve seg på disse feltene.
Jobber og praksisplasser hos Google for studenter
Jobber og praksisplasser hos Google for studenter
Vi har bidratt til at milliarder av brukere nå søker informasjon, driver forretninger og kommuniserer med hverandre på helt nye måter. Bli med på laget du også – og bidra til å forandre verden.
Google.org
Google.org
Google.org investerer millioner av dollar årlig i organisasjoner som bidrar til å gjøre datateknologi lettere tilgjengelig for flere, for eksempel Girls Who Code, Code2040 og Code.org.
Computational Thinking
Computational Thinking
Computational thinking (CT) handler om programmeringskonsepter, og omfatter flere ferdigheter og teknikker for problemløsing som IT-ingeniører bruker når de skal skrive programmer. Disse danner grunnlaget for dataappene du bruker, for eksempel tjenester for søk, e-post og kart
Hash Code
Hash Code
Hash Code er en lagkonkurranse i programmering som arrangeres av Google. Dere tar ut et lag og velger programmeringsspråk – vi velger et teknisk problem fra virkeligheten som laget skal løse. Er dere klare til å ta utfordringen?
AdCamp
AdCamp
Et tredagers sommerprogram for universitetsstudenter som ønsker å utdanne seg innenfor salg eller markedsføring.

Google for Education 101
(på 101 sekunder)